Gemeente Gemeente Lennik

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als je jouw kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-20245in een kleuter- of lagere school in Lennik. Op dat moment hebben een aantal scholen misschien geen vrije plaatsen meer.


Ik wil aanmelden voor het 1e leerjaar. Wat moet ik weten?

Voor 6-jarige kinderen in het 1e leerjaar gelden er toelatingsvoorwaarden. Belangrijk om te weten wanneer je kind van school wenst te veranderen bij de overstap van de 3e kleuterklas naar het 1e leerjaar.

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar ten minste 290 halve dagen aanwezig was, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs. 

Een leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige kleuterschool, die het voorgaande schooljaar geen 290 halve dagen aanwezig was, kan nog toegang krijgen in de volgende gevallen:

  • Een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
  • Een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Een leerling ingeschreven in een Franstalige kleuterschool heeft een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig om te starten.

Dit geldt niet voor 5- of 7-jarige kinderen.

Let op! Een nieuwe gerealiseerde inschrijving is geen garantie op een effectieve start in september. De school kan je kind achteraf uitschrijven indien de klassenraad een ongunstige beslissing neemt. Bespreek dit tijdens het inschrijfmoment met de school.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle scholen van Lennik doen mee. Je vindt een overzicht van deze scholen onder de rubriek "Scholen".


Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Je moet aanmelden tijdens de correcte aanmeldingsperiode, maar het tijdstip waarop je jouw kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode van 27/02/2024 (9u) t.e.m. 19/03/2024 (16u) benutten om je kind aan te melden.


Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op de kids-ID of op een klevertje van de mutualiteit van je kind. Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Je kan vragen om het rijksregisternummer van je kind op dat document te vermelden.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Je vindt een overzicht van de vrije plaatsen onder de rubriek "Vrije plaatsen". Deze rubriek wordt geactualiseerd net voor de start van elke aanmeldingsperiode.

Heb ik recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroep behoren kunnen inschrijven in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op de andere leerlingen.

Tot de voorrangsgroep behoren:

  • Kinderen die vallen onder dezelfde leefentiteit dan het kind dat reeds school loopt: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en/of minstens 1 ouder gemeenschappelijk hebben
  • Kinderen van personeel van de school: voor concrete vragen neem je contact op met de school waar je werkt

De voorrang geldt enkel in de vestigingsplaatsen van de basisscholen waar de andere broers of zussen reeds ingeschreven zijn of waar de ouder tewerkgesteld is. Er kan geen beroep worden gedaan op voorrang in het basisonderwijs als er leerlingen op dezelfde campus ingeschreven zijn in het secundair onderwijs of buitengewoon onderwijs.


Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Elke school heeft een lijst met de kinderen die hun school kozen. Ze worden eerst geordend per geboortejaar/leerjaar.

Dan worden ze per geboortejaar/leerjaar geordend op basis van schoolkeuze.

Als er niet voldoende plaatsen zijn in de scholen worden de kinderen geordend op basis van schoolkeuze, afstand en toeval. Eerst de kinderen die voor die bepaalde scholen gekozen hebben. Daarna de kinderen met een domicilieadres dicht bij de school, dan de kinderen met een domicilieadres verder van de school. De afstand is de kortste wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de vestigingsplaats van de school berekend via erkende wegen in Google Maps.

De vrije plaatsen worden ingevuld via de toewijzing van de leerlingen. Leerlingen krijgen een plaats toegewezen in een school, in de volgorde van deze ordening. 

Hoe meld ik een tweeling aan?

Als je 2 kinderen voor hetzelfde geboortejaar of leerjaar wilt aanmelden, registreer je voor elk kind afzonderlijk de aanmelding.

Indien 1 kind toegewezen wordt en het andere op de wachtlijst staat na aanmelding, zullen beide kinderen samen worden ingeschreven.

Dit geldt voor alle kinderen met minstens 1 gemeenschappelijke ouder en/of wonend op hetzelfde domicilieadres.

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd.

Welk adres geef ik op?

Het officiële domicilie-adres van je kind. Je kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.

Verhuis je binnenkort? Contacteer dan de beheerder voor meer informatie via onderwijs@lennik.be.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Het is heel belangrijk je gegevens in de bevestigingsmail te controleren na aanmelding.

Zijn er gegevens die niet kloppen dan kan je deze zelf aanpassen in het systeem. Neem zeker de tijd om het formulier zo correct mogelijk binnen de aanmeldperiode in te vullen.

Na het afsluiten van de aanmeldperiode kan je jouw registratie niet meer wijzigen.


Wat is een bericht van toewijzing?

Op je toewijzingsbericht staat vermeld in welke school je kan inschrijven en tijdens welke periode. Via dit bericht heb je recht op een inschrijving in de betrokken school. Indien je jouw kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt je recht op inschrijving in de school. Contacteer de school op tijd en realiseer de inschrijving voor het afsluiten van de inschrijvingsperiode.


Wat is een weigeringsdocument?

Dit betekent dat er voor je kind in die school op dat ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de weigeringslijst van die school. De school zal je contacteren wanneer er een plaats voor je kind vrijgekomen is, volgens de volgorde van de plaatsen op de weigeringslijst. Je kan je kind dan toch in deze school inschrijven indien je dat wenst. Je krijgt van de school een afgesproken termijn om je beslissing mee te delen aan de school.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Voor meer informatie kan je terecht bij onderwijs@lennik.be.

Wat als ik geen computer of internet heb?

Contacteer de ondersteunende diensten. Deze vind je terug onder de rubriek "Contact".