Gemeente Gemeente Lennik

De wandelkaart en andere praktische info

Welkom op deze leerrijke akkernatuurwandeling!

Hou je van wandelen in de natuur? Heb je je tijdens een wandeling al wel eens afgevraagd welke vogel daar vrolijk aan het fluiten is en waarvoor die bloemenstrook aangelegd werd? Trek je wandelschoenen aan en ga op ontdekking in het akkerlandschap in het zuiden van Lennik.

Woordje vooraf

De hoofdfunctie van dit landschap is het voorzien van voedsel voor de mens. Zo worden er onder meer graan, aardappelen, suikerbieten en wortelen geteeld. Verder wandel je ook langs gewassen bedoeld als veevoeder zoals mais en weilanden. Daartussen zit een netwerk van smalle bossen in de beekvalleien, hagen en houtkanten, bomenrijen, beken en poelen.

Maar dit landschap voorziet niet enkel in voedsel voor de mens. Een hele resem dier- en plantensoorten zijn ook afhankelijk van dit landschap. Ze zijn enkel te vinden in de mix van grote akkers, vochtige graslanden, hagen en houtkanten, ruige hoekjes en beekoevers.

Deze wandeling heeft als thema akkervogels. Ondanks het feit dat de patrijs, grasmus, veldleeuwerik, kneu, geelgors en kievit in dezelfde habitat voorkomen, hebben ze een heel verschillende levenswijze. Sommige broeden in dichte hagen, andere in hoge, ruige vegetatie en weer andere enkel op open akkers. Er zijn zaadeters bij en insecteneters. Een aantal soorten trekt na de zomer naar Afrika, terwijl een deel hier blijft en probeert onze winter te overleven.

Wat ze helaas wel gemeen hebben, is dat de aantallen in heel Europa achteruit gaan. De vroeger gevlochten hagen als omheining voor vee hebben plaats moeten ruimen voor de efficiëntere prikkeldraden. De onkruiden die zaden leveren in de winter worden efficiënt opgeruimd en dat de insecten het slecht doen is ook niet nieuw.

Om competitief te blijven, moet een landbouwer versnipperde akkertjes en graslanden samenvoegen. Om in het voorjaar op de velden te kunnen met moderne machines is drainage nodig. Helaas is dat niet zo positief voor akkervogels, al is er wel iets aan te doen.

Het landbouwgebied tussen Sint-Kwintens-Lennik, Gaasbeek, Elingen, Leerbeek en Gooik is gelukkig nog een leefgebied voor soorten als de patrijs en veldleeuwerik. Met de ruilverkaveling van 2002 werd dit gebied heringericht met aandacht voor de aanwezige akkervogels en de typische fauna en flora. Er werden beheerovereenkomsten met de landbouwers afgesloten. Dat zijn vrijwillige maatregelen zoals bloemenstroken of percelen waar ’s winters het graan blijft staan als voedsel voor akkervogels. Meer en meer landbouwers nemen hier initiatieven om het landschap terug geschikt te maken voor akkervogels.

Ook lokale overheden zoals Lennik beheren enkele akkervogelpercelen, bloemenstroken en tevens ook de bermen op een manier dat ze bloemrijk worden. Zo leveren die zaden voor de zaadetende akkervogels. Door slim maaibeheer en het verbreden van bermen lukt dat prima.

Praktisch

Suggestieroute: 12 km (start Donkerstraat, Gaasbeek. Deels knooppunten, deels bewegwijzerd!

Volg: 11 – 116 – 117 – 118 – 134 – 136 – 135 – 137 – wegwijzer akkernatuurwandeling – 13 – 130 – 39- 138 - 37 – 34 – 115 – 117 – 116 – 11.

Opgelet! Tussen de knooppunten 137 en 13 volg je de wegwijzer akkernatuurwandeling

Vanaf knooppunt 13 volg je verder de knooppunten zoals vermeld tot je startpunt.

Gezins-/scholenroute: 3 km bewegwijzerd (start Langestraat, vlakbij hoeve Bree-Eik, knooppunt 13)

Andere lus wandelen? Combineer naar hartenlust met de vele knooppunten in dit gebied!

Op de kaart staan de beide routes alsook de knooppunten aangeduid. Tijdens je wandeling kan je op alle infopunten, een QR code scannen. Op je smartphone kan je zo kennismaken met de belangrijkste akkervogels, de haas en de typische akkerflora in dit gebied. Deze info vind je achter elke foto terug.

Op de kalender zie je wanneer je het meeste kans hebt om bepaalde vogels te zien of te horen. Handig om je wandeling in te plannen!

De kaart en de kalender alsook de wandelfolder vind je hieronder in de downloads terug.

Wandel met respect voor de natuur!

Blijf op de wandelpaden, hou je hond aan de leiband en neem je afval mee.

Veel wandelplezier!

Rustplekjes onderweg:

- Arconateplein
- Bree-Eikweg
- Donkerstraat
- Wintereik Bree-Eik

Meer info over de rustplekjes in Lennik vind je hier.

Foto's vogels: ©Vilda