Gemeente Gemeente Lennik

Vervoer minder mobiele personen

Het vervoer met de vrijwilligers-chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale (MMC) heeft tot doel verplaatsingmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een laag inkomen en een beperkte mobiliteit. 

Het vervoer gebeurt meestal om sociale of gezondheidsredenen: familiebezoek, bezoek aan familie/vrienden of aan personen in een woon- zorgcentrum, naar de hobbyclub, gepensioneerdenbond, kaartclub, kapper, boodschappen, tandarts, naar het gemeentehuis om administratieve redenen, post, bank, dokter, tandarts, ziekenhuis, …

Voor wie?

Personen die minder mobiel zijn omwille van ouderdom, ziekte, handicap en voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • minstens 60 jaar
  • mindervalide zijn en tevens erkend door FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap
  • tijdelijk of blijvend hulpbehoevend zijn Bovendien mag het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Kostprijs?

Het lidgeld bedraagt 12 euro per persoon per jaar voor het hele werkjaar (van 1 januari tot en met 31 december).

Voor koppels bedraagt het lidgeld 18 euro per koppel per jaar voor het hele werkjaar

Zelf vrijwilliger worden?

Het OCMW van Lennik is nog op zoek naar vrijwilligers. Gelieve contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW indien je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden.