Gemeente Gemeente Lennik

RO - A. Vanderkelenstraat 1 - Markt 2 - Borrekeitse 4

Bekendmaking - Aanvraag Omgevingsvergunning (sloop van alle aanwezige bebouwing en bouw van een nieuwbouw meergezinswoningen (20 appartementen) met parkeergelegenheid en commerciële ruimtes (6 ruimtes) op het gelijkvloers) - A. Vanderkelenstraat 1 - Markt 2 - Borrekeitse 4

Waar kunt u alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 10 april 2024 tot en met 9 mei 2024 kunt u het volledige dossier digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

U kan ook het dossier in het gemeentehuis inkijken. Dan komt u langs bij het onthaal, tijdens de openingsuren. (liefst op afspraak)

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloket of door afgifte aan het onthaal. Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 18, 1750 Lennik. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.