Gemeente Gemeente Lennik

Lokaal initiatief burenbemiddeling Lennik

Burenbemiddeling helpt je om problemen met je buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Je kan een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met je buur wilt herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wilt maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing.

De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk.

Wat zijn de basisprincipes van burenbemiddeling?

  • De deelname is vrijwillig: elke buur beslist zelf of hij/zij samen wil zitten. 
  • De bemiddelaar stelt zich onpartijdig op.
  • De inhoud van de gesprekken is en blijft vertrouwelijk.
  • De bemiddelaar waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties en verwachtingen te verwoorden op een rustige manier.
  • Beide partijen zijn gelijkwaardig, ongeacht wie eerst contact opneemt met burenbemiddeling
  • Geen strafrechtelijke feiten of zaken die aanhangig zijn bij een rechtbank.

Hoe aanvragen?

Je neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW. 
Als het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling wordt een bemiddelaar aangesteld.

Kostprijs?

Burenbemiddeling is gratis.

Zelf vrijwilliger worden?

Het OCMW van Lennik is nog op zoek naar vrijwilligers. Gelieve contact op te nemen met de sociale dienst van het OCMW indien je geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden.