Gemeente Gemeente Lennik

Lichthinder

Dankzij kunstverlichting is de mens niet meer afhankelijk van het natuurlijke dag- en nachtritme. Dat resulteert in een grotere productiviteit, meer comfort en kan voor meer veiligheid zorgen,... Het gebruik van kunstlicht is echter, in bepaalde gevallen, geëvolueerd naar overdaad. En overdaad schaadt... Zo heeft kunstlicht - naast heel wat positieve effecten - jammer genoeg ook zijn negatieve kantjes. Denken wij hierbij vooral aan het veroorzaken van lichthinder en lichtvervuiling.

Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht bij mens en dier, als regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van onbehagen.
Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig en verspillend gebruik van kunstlicht.

Goed verlichten - enkele tips

Begrijpelijk wil je wanneer je 's nachts thuis komt kunnen zien waar je de wagen zet, en zonder problemen binnengeraken. Je kan hiervoor een goed geplaatste spot met bewegingsmelder gebruiken: wanneer je de oprit oprijdt, of een bezoeker de deur nadert, springt de verlichting aan, zodat alles veilig kan gebeuren. Na enkele minuten gaat het licht terug uit. Veel beter dan de verlichting de hele avond of nacht te laten branden.

Bovendien zal de aandacht van de buren ook sneller getrokken worden wanneer het licht plots aanspringt: wanneer een inbreker rond het huis sluipt zal deze veel vaker opgemerkt worden. Natuurlijk dient de bewegingsmelder goed afgesteld: aanspringen elke keer wanneer er een zuchtje wind het nabije struikje doet bewegen kan niet de bedoeling zijn.

Het hele verhaal geldt ook voor tuinverlichting: een verlichte tuin kan leuk zijn wanneer je buiten zit, maar de hele nacht verlichten heeft helemaal geen nut.

Vaak is het leuk wanneer je 's avonds wat langer in de tuin kan zitten, en is het dus ook handig of sfeervol om dan bepaalde delen van de tuin te verlichten: paadjes, deuren, vijvertjes, ... Maar gebruik ook hier steeds op een verantwoorde manier licht: het opwaarts verlichten van struiken, bomen, standbeeldjes, ... veroorzaakt niet alleen bijzonder zware lichthinder voor de omgeving (denk ook steeds aan de buren), maar het is ook gewoonweg ongezond voor het milieu in de tuin. Gebruik dus subtiele goed gerichte accentverlichting, die alleszins gedoofd wordt wanneer er niemand in de tuin aanwezig is: het licht heeft dan toch geen nut meer!

Meer informatie: http://www.lichthinder.be/

In de politieverordening kunnen eventuele sancties op overtredingen teruggevonden worden.

"voor zover door wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen geen straffen of sancties voorzien zijn, kunnen de inbreuken tegen de bepalingen van dit politiereglement gestraft worden met een administratieve sanctie van maximum 350 euro".