Gemeente Gemeente Lennik

Ratten

Waarom een plaag?

Tegen ratten moet men snel optreden. Niet alleen verspreiden ze verschillende ziekten, ze brengen ook schade toe aan de oevers van grachten en waterlopen, gewassen, isolatiemateriaal en elektrische leidingen. Daarnaast eten ratten aan voedselvoorraden van andere dieren en bevuilen ze deze met hun uitwerpselen. Daarnaast is er ook nog het probleem van overpopulatie: ratten planten zich razendsnel voort; één koppel kan zorgen voor minimum 30 nakomelingen per jaar. Kortom, ratten betekenen een afschrikking voor de meeste mensen.

Het vermijden

Preventie is heel belangrijk. Hier volgen enkele tips:

- Plaats een compostvat in plaats van een composthoop. Composteer geen bereide
voedingsmiddelen (gekookte aardappelen, brood, pasta, ...). 
- Neem het voedselaanbod weg door: 
   * Het compostvat op een verharde ondergrond te plaatsen. 
   * Het deksel goed te sluiten en geen etensresten rond het vat te laten slingeren.
- Voeder huisdieren ’s morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel ’s avonds op is,
eventueel kunt u een schoteltje gebruiken zodat u het voedseloverschot ’s avonds kunt
wegnemen
- Neem de beschutting weg door: te zorgen dat er geen ruimte meer is onder het hok .

Het bestrijden

Wie?

De wet van 2 april 1971 op de bestrijding van schadelijke organismen (B.S. 20 april 1971) bepaalt dat elke eigenaar ratten (bruine en zwarte) moet bestrijden.

Concreet betekent dit dat de gemeente en hogere overheden (provincie en gewest) enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich moeten nemen voor de openbare waterlopen en weggrachten, en de private terreinen waar de openbare besturen belast zijn.

Zie je ratten op openbaar domein of in waterlopen dan meld je dit aan de milieudienst van de gemeente Lennik.

Bijkomende informatie over het bestrijden van ratten vind je op de website van de provincie Vlaams-Brabant via volgende link:

https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/land-en-tuinbouw/plagen-en-bestrijding/meldpunt-ratten/publicatie-meldpunt-ratten.jsp