Gemeente Gemeente Lennik

Zwerfvuil en sluikstorten

De gemeente Lennik zet sterk in op het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten.

Via het meldpunt kan u zwerfvuil en sluikstort melden. U kan ook bellen naar een onthaalmedewerker via tel. 02 532 41 15.

De gemeentelijke ploeg zorgt zo snel mogelijk voor het opruimen hiervan, of de verantwoordelijke wordt aangesproken. Afval trekt immers afval aan, snel opruimen is dus de boodschap. 

Maar het zwerfvuilprobleem kan niet opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet ook zijn steentje hieraan bijdragen. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.
 
Voor wie bewust blijft vervuilen: ook de wijkagenten zullen aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht besteden. De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.

Word ook peter of meter

Misschien wil jij ook jouw steentje bijdragen? Geef je dan op als peter of meter. De gemeente bezorgt jou een grijpstok om het zwerfvuil op te rapen en uiteraard ook speciaal daarvoor ontworpen witte vuilniszakken. Je kan ook handschoenen krijgen. De meeste peters en meters ruimen zwerfvuil op in de omgeving van hun woning en dit het hele jaar door.

Wilt je graag peter of meter worden? Neem dan vrijblijvend contact op met de dienst milieu