Gemeente Gemeente Lennik

Zwerfvuil en sluikstorten

De gemeente Lennik zet sterk in op het bestrijden van zwerfvuil en sluikstorten.

Via het meldpunt kan u zwerfvuil en sluikstort melden. U kan ook bellen naar een onthaalmedewerker via tel. 02 532 41 15.

De gemeentelijke ploeg zorgt zo snel mogelijk voor het opruimen hiervan, of de verantwoordelijke wordt aangesproken. Afval trekt immers afval aan, snel opruimen is dus de boodschap. 

Maar het zwerfvuilprobleem kan niet opgelost worden door het gemeentebestuur alleen. Iedereen kan en moet ook zijn steentje hieraan bijdragen. Via het politiereglement is elke bewoner of gebruiker van een woning of stuk grond immers verplicht om de bermen, voetpaden en goten hiervoor proper te houden, door bvb. zwerfvuil en onkruid te verwijderen. Als iedereen voor de eigen deur ‘veegt’, dan zal onze gemeente er al heel wat properder uitzien.
 
Voor wie bewust blijft vervuilen: ook de wijkagenten zullen aan het achterlaten van zwerfvuil en hondenpoep meer aandacht besteden. De inspanningen van het gemeentebestuur en van vele inwoners mogen immers niet verloren gaan door het respectloos gedrag van enkelen.

 

Allen tegen het zwerfvuil 

Dit jaar organiseert gemeente Lennik een grote Lenteschoonmaak onder het motto “allen tegen zwerfvuil en Lennik blijft proper” Daarom roepen we op om van 1 januari 2021 tot en met 30 maart 2021 mee te helpen om zwerfvuil op te ruimen. Alle deelnemers die zich kenbaar maken en meehelpen zullen een persoonlijke bedanking ontvangen in de loop van de maand april.

Wil jij meehelpen?

Bestel je materiaal via Mooimakers: mooimakers.be/webwinkel (particulieren).

Je actie claimen en de route waar je zwerfvuil wenst op te ruimen, kan je registreren via volgende link: mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/individu.

Meld je dan aan bij de dienst milieu zodat je verzekerd bent tijdens het inzamelen van zwerfvuil.
Indien er iets niet duidelijk is of als je andere vragen hebt, bel of mail de milieudienst van gemeente Lennik via 02 531 02 46 of milieu@lennik.be.

Word ook peter of meter.

Misschien wil jij het hele jaar lang je steentje bijdragen? Geef je dan op als peter of meter bij de milieudienst van gemeente Lennik via 02 531 02 46 of milieu@lennik.be. De gemeente bezorgt jou een grijpstok om het zwerfvuil op te rapen en uiteraard ook speciaal daarvoor ontworpen witte vuilniszakken. Je kan ook handschoenen krijgen. De meeste peters en meters ruimen zwerfvuil op in de omgeving van hun woning en dit het hele jaar door.