Gemeente Gemeente Lennik

Algemeen

De milieudienst is verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Hier kan je terecht voor informatie omtrent de volgende zaken:
- ophaling huisvuil
- containerpark
- subsidies
- milieuvergunning
- natuurvergunning
- klachten m.b.t. milieuhinder

De dienst Milieu werkt ook nauw samen met de milieuraad die de gemeente adviseert rond milieu- en natuuraangelegenheden