Gemeente Gemeente Lennik

Selectief slopen

Dat de Belg met een baksteen in zijn maag geboren wordt, is alom bekend. Waar je ook komt, zie je wel één of meerdere bouwwerven. Maar dat bouw- en sloopafval (alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen en verhardingen) in volume een van de grootste afvalstromen is, is minder geweten. Door de activiteiten van bouwen, renoveren en slopen komt per jaar naar schatting 6,6 tot 8 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij in Vlaanderen. Bouw- en sloopafval is dan ook een van de omvangrijkste afvalstromen in Vlaanderen. Ter vergelijking: alle Vlaamse huishoudens samen produceren "slechts" 3 miljoen ton huishoudelijk afval.
Het is daarom van groot belang om bij bouw- of verbouwingswerken het bouw- en sloopafval zoveel mogelijk te sorteren. Op dit ogenblik wordt meer dan 85 % van het ingezamelde bouw- en sloopafval hergebruikt als secundaire grondstof. Steenachtig materiaal of puin is de belangrijkste component van bouw- en sloopafval. Deze verzamelnaam voor resten beton, metselwerk, asfaltpuin, dakpannen en keramiek staat voor 90 % van het ingezamelde bouwafval. Puinafval wordt naar een puinbreekinstallatie afgevoerd, die het zal breken en zeven. Dit breekpuin kan dan opnieuw gebruikt worden als grondstof in de bouwsector (bv. grondfundering van opritten, terrassen, wegenbouw enz.). Je kiest het best voor breekpuin met een COPRO-garantielabel. Dan beschik je gegarandeerd over gerecycleerd puin dat voldoet aan de gedefinieerde kwaliteitseisen. Ook houtafval, kunststof, glas en metaal kunnen makkelijk gesorteerd en vooral gerecycleerd worden.

Je treft dus het best al voor de aanvang van de sloopwerken de nodige voorbereidingen voor een selectieve inzameling. Een aantal extra containers op de werf zorgen in eerste instantie wel voor een meerkost, maar de afvoerkosten van het afval verminderen aanzienlijk. Verwerking van gemengd afval is immers enorm duur. Selectief ingezameld bouwafval is dus uiteindelijk een pak goedkoper dan een mengelmoes van materialen. Kleinere hoeveelheden kan je ook via bigbags verzamelen en aanbieden. Afhankelijk van de hoeveelheid kan je met bepaalde fracties ook terecht op het recyclage-/containerpark.

Zorg alvast minstens voor de gescheiden inzameling van volgende fracties:
- Steenpuin (bakstenen, beton, ...): Zorg dat deze container niet verontreinigd wordt met ander materiaal. Hoe zuiverder het puin hoe eenvoudiger het kan gerecycleerd worden in puingranulaten.
- Gyproc (zowel witte als groene platen): Deze worden nadien verwerkt tot gipspoeder voor de productie van nieuwe gipsplaten.
- Vlak glas (vensterglas, spiegels gelaagd glas, ...): Dit vlak glas wordt opnieuw gesmolten en verwerkt in de aanmaak van nieuw glas.
- Asbestcementafval: bij het verwijderen van asbestcementplaten dien je voorzichtig te handelen. Het belangrijkste aandachtspunt is dat je asbestcementplaten niet mag breken! Dan komen de vezels vrij die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. Op alle containerparken is er sinds begin dit jaar hiervoor een specifieke container. Asbestcementplaten belanden daarna op een specifieke stortplaats die ook moet voldoen aan strenge milieunormen. Asbestcementplaten worden nu niet meer gebruikt, maar komen nog voor in oude woningen.
- Gevaarlijk afval: Hou batterijen, verfrestanten, olie, solventen, spuitbussen, teerhoudend afval, ...apart.
- Inert afval: Alle zaken die uit porselein, keramiek of niet recycleerbaar glas zijn gemaakt (cellenbeton, lavabo, wc, bad, ovenschotels, etc.). Dit is afval dat niet meer herbruikt kan worden en op een stortplaats belandt.
- Metaal

Maar ook folies, verpakkingen, papier en karton, isolatiemateriaal enz. kunnen uiteraard apart ingezameld worden.