Gemeente Gemeente Lennik

Alternatief energieverbruik

Algemeen

Naast het aanmoedigen van energiebesparing en het ontmoedigen van energiegebruik is het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen de tweede pijler.

Zon, wind, water en biomassa waren de eerste energiebronnen.

Ze raakten - vooral in de westerse industrielanden - in de vergeethoek toen steenkool en aardolie in trek kwamen. Toch kan hernieuwbare energie gebruikt worden in het huishouden, industrie en transport. De laatste decennia werden hiervoor doeltreffende technologieën ontwikkeld of bestaande technieken geoptimaliseerd. En deze ontwikkelingen zijn nog lang niet op een eindpunt.

Windenergie, waterkracht en alle vormen van zonne-energie en biomassa putten hun energie-inhoud rechtstreeks of onrechtstreeks uit de zon. Men noemt ze ’hernieuwbaar' omdat ze zich steeds weer hernieuwen, dankzij die ’constante' zon. Ze gelden als ’onuitputtelijk', want het gaat niet om een bepaalde eindige voorraad.