Gemeente Gemeente Lennik

Gezond tuinieren

Iedereen houdt van een gezond milieu. Voor het bestrijden van onkruid grijpen de meeste mensen echter kwistig naar chemische bestrijdingsmiddelen. Toch zijn er heel wat alternatieven.

Kies voor een gezonde aanpak!

Onkruidverdelgers zijn niet zonder gevaar, zowel voor de mens als voor het milieu. Ze doden niet alleen het onkruid, maar ook heel wat vlinders, insecten en via de voedselketen ook vogels. Bovendien stapelen reststoffen zich op in de bodem en spoelen door tot in het grondwater. Ook voor de mens kunnen pesticiden - zelfs in lage dosissen - schade veroorzaken. Bovendien kunnen ze elkaars schadelijke werking versterken.
Daarom vermijd je best het gebruik van pesticiden! En dat kan, want er zijn heel wat alternatieven voor het onkruidvrij houden van je tuin.
Tuinieren zonder pesticiden en kunstmest is makkelijker dan je denkt. Het is vooral een kwestie van durven. En je haalt er zoveel uit: Je tuiniert gezond, je spaart het klimaat en bent natuur- en milieuvriendelijk bezig.
Wil je het ook uitproberen en zoek je meer informatie dan kan je terecht op de webstek vanĀ "zonder is gezonder" en bij OVAM.

De technische dienst van de gemeente gebruikt geen bestrijdingsmiddelen meer sinds 1 januari 2015. Daarom worden er op verschillende plaatsen bodembedekkers aangeplant.
De aanleg van openbaar groen wordt uitgevoerd volgens het principe “meer groen met minder onderhoud".