Gemeente Gemeente Lennik

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn in Lennik

Eén van de belangrijke beleidsdoelstellingen voor gemeente Lennik, namelijk “een beter en uitgebreid beleid in het kader van dierenwelzijn”, is sinds begin maart 2020 van kracht.

Wat houdt dit concreet in?

Huisdieren

De overeenkomst met dierenasiel Ninove voor tamme honden en katten als huisdier blijft behouden. Heb je een tamme huiskat, jonge kittens of heb je een hond waarvan je afstand wil doen? Vind je een verloren gelopen huiskat of hond? Dan kan je het dierenasiel in Ninove contacteren. Deze dieren kunnen zij opvangen en eventueel ter adoptie aanbieden als de eigenaar er niet langer voor kan zorgen of als de eigenaar niet komt opdagen.

Sterilisatie zwerfkatten

Elke gemeente is verplicht om een zwerfkattenplan te hebben.

Hiervoor zijn overeenkomsten goedgekeurd met twee Lennikse dierenartsen en het dierenasiel “De Ark van Pollare”.

Deze overeenkomsten dienen om de overlast door zwerfkatten aan te pakken. Heb je weet van zwerfkat(ten) die voor overlast of steeds meer nakomelingen zorgen? Dan kan je de gemeente contacteren via de dienst omgeving  op het mailadres omgeving@lennik.be of via telefoon 02 531 02 46.

Merk je dat de zwerfkat een duidelijke knip in een oor heeft, dan is deze reeds onvruchtbaar gemaakt en mag je deze met rust laten.
De gemeentediensten zullen de meldingen i.v.m. zwerfkatten overmaken aan De Ark. De Ark zal op hun beurt één of meerdere vangkooien plaatsen en de gevangen zwerfkat(ten) overhandigen aan een dierenarts. Na sterilisatie of castratie zal de zwerfkat opnieuw worden uitgezet waar deze eerder werd gevangen.

Het vangen van zwerfkatten vindt enkel plaats overdag en tijdens de week, niet tijdens het weekend en op feestdagen.


Jonge kittens van zwerfkatten die minder dan 6 weken oud zijn, zullen naar het dierenasiel in Ninove worden gebracht. De jonge kittens worden daar gesocialiseerd en ter adoptie geplaatst nadat ze wettelijk zijn in orde gebracht (vaccins, steriel, gechipt,…).

Enkel wilde zwerfkatten zullen worden gecastreerd of gesteriliseerd. Dit aanbod geldt niet voor tamme huiskatten.

Vergeet niet dat:

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.

Bron: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/sterilisatie-katten-verplicht

Meldpunt dierenverwaarlozing en dieren in nood.

Er is een bijkomend meldpunt voor dierenverwaarlozing en dieren in nood actief.

Heb je een dier gevonden dat in nood is of denk je dat er dieren worden verwaarloosd? Neem contact op met de Ark van Pollare.

Voor niet dringende zaken kan je mailen naar info@arkvanpollare.be

Telefonisch zijn ze bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur op 02 447 89 20.

Voor hoogdringende zaken is er ook een noodnummer buiten de openingsuren, dat krijg je te horen via het automatisch antwoordapparaat als je naar het gewone nummer belt buiten de openingsuren. Dit noodnummer is vooral bedoeld voor politiediensten of Dierenwelzijn Vlaanderen, maar kan uiteraard ook door burgers worden gebruikt als dieren echt in levensgevaar zijn of een gevaar vormen op de openbare weg.

Weide- en neerhofdieren:

Voor de hoofdactiviteit van de Ark van Pollare zijnde de opvang van Weide en Neerhofdieren werd de bestaande overeenkomst verlengd. Dit is voor de opvang van dieren die in beslag worden genomen door de politiediensten of dierenwelzijn, opvang van ontsnapte weide en neerhofdieren indien de eigenaar niet kan worden bereikt en men niet onmiddellijk weet wie de eigenaar is of van welke weide het dier kwam. Zij vangen ook dieren op van personen die plots overlijden en er niemand is om deze dieren te verzorgen. Ook invasieve diersoorten zoals nijlganzen, waterschildpadden e.d. worden opgevangen door de Ark van Pollare vzw.

Wens je een weide- of neerhofdier te adopteren. Neem met hen contact op! Voorwaarde is dat je voldoende ruimte en stalling hebt om de dieren te huisvesten en dat je een contract ondertekent waar instaat dat de dieren dagelijks eten en drinken krijgen, een schuilhok en dat je de dieren nooit laat slachten.

Loslopende honden

Ben je trouwens een losgelopen hond tegengekomen? Dan kan je trachten hem zelf te vangen en naar de Ark te brengen. Je mag de hond naar De Ark brengen tussen 8 en 20u.

Kan je de hond niet zelf vangen of is hij te gevaarlijk, dan contacteer je in eerste instantie de Ark. Kan je hen niet bereiken, is de hond te gevaarlijk of is het buiten de openingsuren, dan contacteer je de politiediensten. Een dierenarts hoef je hiervoor niet lastig te vallen. Dat is niet hun taak. Een dierenarts is geen dierenambulance. De Ark beschikt over enkele hondenkennels om honden tijdelijk in op te vangen.

Wilde dieren:

Vind je gewonde wilde dieren langs de weg, in je tuin,(vos, eekhoorn, ree… dan kan je in eerste instantie contact opnemen met de Ark. Indien zij niet onmiddellijk beschikbaar zijn neem je contact op met een opvangcentrum voor Wilde dieren in Geraardsbergen, Malderen of Anderlecht. Een andere mogelijkheid is contact opnemen met het Wildlife Taxiteam.

 

Nuttige contactgegevens:

Ark van Pollare vzw Assesteenweg 57 te 1750 Lennik telefoon: 02 447 89 20

Website: http://www.opvang-weidedieren.be/

Dierenasiel Ninove VZW Kerkveldweg 29 te 9400 Denderwindeke telefoon: 054 32 16 79

Website: https://www.dierenasielninove.be/

Politiezone Pajottenland Bruneaustraat 101 te 1755 Gooik telefoon 054 31 35 01

Website: https://www.politie.be/5405/

SOS Wilde Dieren Hoge Buizemont 211 te 9500 Geraardsbergen telefoon: 0468 28 23 68

Website: https://www.sos-wildedieren.be/

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Boeksheide 51 te 1840 Malderen telefoon: 052 33 64 10

Website: https://www.vogelopvangcentrum-malderen.be/

VOC Anderlecht Veeweydestraat 43-45 te 1070 Anderlecht telefoon: 02 521 28 50

Wildlife Taxi Team noodnummer 03 331 97 00 website: http://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/wildlife-taxi-team