Gemeente Gemeente Lennik

Biodiversiteit

De koesterburen

Lennik neemt deel aan de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’!

Biodiversiteit betekent letterlijk de verscheidenheid van het leven op onze planeet. Spreekt men over biodiversiteit, dan spreekt men over planten, dieren, zwammen, micro-organismen maar ook over de leefgebieden waarin ze leven. Hoe meer variatie, hoe groter de biodiversiteit.

Biodiversiteit voorziet in heel wat basisbehoeften. Het zorgt voor een brede waaier aan voedsel, energiebronnen, beschutting en zelfs geneesmiddelen. Die worden bijvoorbeeld heel vaak gemaakt van planten. Verdwijnen die, dan zitten we met een probleem.

Ook de gemeente Lennik erkent het belang van het biodiversiteitsthema en schaart zich achter het provinciale initiatief tot het ontwikkelen van een brede biodiversiteitscampagne. De campagne loopt 4 jaar, tot einde 2013 en kreeg als naam 'Je hebt meer buren dan je denkt'.

De campagne gaat uit van de lijst van Provinciale Prioritaire Soorten, soorten die het moeilijk hebben in onze provincie en in het bijzonder in de gemeente Lennik. Bovendien worden deze soorten gekoppeld aan hun specifieke leefgebieden. De instandhouding van deze leefgebieden is cruciaal voor de overleving van een soort.

Bedoeling is dat de betrokken gemeentebesturen samen met hun inwoners inspanningen gaan leveren om deze soorten een duw in de rug te geven. Acties opgezet (bv. plantacties organiseren, poelen graven, vlindertuinen aanleggen, knotwilgen promoten, vogelnesten plaatsen, beheersmaatregelen uitwerken, etc ) in leefgebieden voor één van deze soorten komen ook de ander soorten in hetzelfde leefgebied ten goede. De nadruk ligt daarbij niet alleen op concrete acties in de leefgebieden, maar ook op het sensibiliseren en inspireren van burgers rond biodiversiteit. In die zin kregen de gemeentespecifieke soorten de naam 'koesterburen' mee. Koesterburen staan symbool voor de unieke biodiversiteit in de gemeente.

Meer informatie kan je vinden op www.koesterburen.be.

Onderstaande soorten worden in Lennik als koestersoorten beschouwd:

- franjeamaniet
- watervleermuis
- boerenzwaluw
- patrijs
- ijsvogel
- huiszwaluw
- steenuil
- bruin blauwtje
- gele kwikstaart

In je eigen tuin

Ook in jouw tuin kan je ervoor zorgen dat de biodiversiteit wordt bevorderd. Door streekeigen groen aan te planten. Niet alleen bomen en struiken maar ook bloemen en vaste planten.

Je kan heel wat info vinden op volgende websites: www.deweekvandebij.be en www.groenvanbijons.be 

Brochures

De volgende brochures worden verspreid door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei:

  • Hagen, heggen en houtkanten; van belang voor o.a. geelgors en sleedoornpage (pdf, 3,23 MB)
  • Hoogstamboomgaarden; van belang voor o.a. steenuil en eikelmuis (pdf, 3,13 MB)
  • Poelen; met de kamsalamander in een hoofdrol (pdf, 6,36 MB)
  • Zwaluwen; met de boeren- en huiszwaluw in een hoofdrol (pdf, 5,8 MB)