Gemeente Gemeente Lennik

GROS

wat?

GROS staat voor de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit is een overleg- en adviesorgaan binnen de gemeente dat advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen omtrent ontwikkelingssamenwerking.

GROS Lennik werd in 2011 opgericht door de gemeente in samenwerking met een aantal verenigingen werkzaam rond ontwikkelingssamenwerking.

De algemene vergadering bestaat uit afgevaardigden vanuit verschillende verenigingen/organisaties. Deze mensen zijn allemaal vrijwilligers, die een aantal keren per jaar samen komen om te brainstormen over welke gezamenlijke activiteiten ze willen organiseren en om te bespreken hoe ze hun eigen werking/project nog verder kunnen uitbouwen.

Steek je ook graag een handje toe of heb je een super idee voor de uitwerking van een project?
Meer informatie en je kandidaat stellen voor de GROS kan bij:
Aimé Bailly - aime.bailly@skynet.be
Jeugdconsulent dient Vrije Tijd, jeugd - jeugd@lennik.be

doelstellingen

De doelstellingen van de GROS zijn:
- adviesfunctie: het lokale bestuur adviseren over thema's die betrekking hebben op Noord-Zuid thematiek en adviseren inzake plaatselijk, regionaal, provinciaal en federaal beleid met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking;
- signaalfunctie: bewaken van het lokaal Noord-Zuidbeleid;
- ondersteunen van plaatselijke verenigingen, organiseren en coördineren van activiteiten rond Noord-Zuid;
- sensibiliseren van de bevolking betreffende thema's rond ontwikkelingssaemnwerking.

samenstelling

In de GROS zitten vertegenwoordigers van:

Voorzitter: Aimé Baily
Secretaris: jeugdconsulent dienst Vrije Tijd

11.11.11-comité Lennik - info@11.be-http://www.11.be/
Oxfam Wereldwinkel - gerda_suply@skynet.be - http://www.oxfamwereldwinkels.be
Sint-Godelieve-Instituut - tel. 02 532 58 36
SIGO! Lennik - tel. 02 532 45 18
Rainbow4Kids vzw - www.rainbow4kids.be
Nanri vzw (projecten in India) - nanrivzw@hotmail.com
Unicef pajottenland - unicefpajottenlad@yahoo.com
MPI St.-Franciscus (project in Bulgarije) - dero_sarah@hotmail.com

subsidie voor ontwikkelingsprojecten

De gemeente Lennik kent sinds 20 oktober 2014, op voorstel van de GROS, een subsidie voor ontwikkelingsprojecten toe. Deze subsidie is bestemd voor jongeren uit Lennik die meewerken aan een initiatief of project dat rechtstreeks verband houdt met ontwikkelingssamenwerking.

Op deze manier probeert de gemeente jongeren te stimuleren die zich inzetten voor projecten in kansarme landen.
Het volledige subsidiereglement is hier te downloaden.

Hieronder alvast de voornaamste voorwaarden:
- het initiatief of project heeft een educatieve en/of sensibiliserende waarde naar de bevolking;
- het project wordt uitgevoerd door een jongere uit Lennik tot en met de leeftijd van 30 jaar en komt een project ten goede van een van de verenigingen aangesloten bij de GROS Lennik of een project in een land dat is opgenomen in de DAC lijst van de OESO;
- projecten die gericht zijn op socio-culturele ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen of/en projecten die aandacht besteden aan de structurele elementen in de ontwikkeling.

Komen niet in aanmerking:
- project in kader van noodhulp;
- het initiatief of project mag niet enkel zijn om fondsen te werven. Er wordt ook een eigen inbreng verwacht van de jongere;
- individuele hulp aan personen.

DE AANVRAAGPROCEDURE
De jongere vult het aanvraagformulier ten laatste drie maanden voor de start van het project in en bezorgt het via e-mail: jeugd@lennik.be, of per brief op volgend adres: GROS, Markt 18, 1750 Lennik.

De aanvraag zal op een vergadering van de GROS worden behandeld waarop deze al dan niet een positief advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen.
De jongere dient ten laatste 6 maanden na het ontvangen van de subsidie een verslag binnen te brengen van het gerealiseerde project met toelichting van het gebruik van de subsidie. De jongere kan, indien nodig, door de GROS worden gevraagd op een vergadering toelichting te verschaffen over het gerealiseerde project.

De subsidie bedraagt 250 euro per project. Er worden maximaal per begrotingsjaar 4 projecten goedgekeurd. De aanvragen worden in volgorde van aanvraag behandeld.

Lennik FairTradeGemeente

Sinds de opstart van de GROS hebben de partners al een boekje uitgebracht met de nodige info over de GROS en de partners in de GROS en werd er een aperitiefconcert georganiseerd op de Lennikse Feesten van 2011.

Als volgende actiepunt wil de GROS zich richten op Fair Trade. Hoe kunnen we van Lennik een FairTradeGemeente maken en wat wil dit nu precies zeggen Fair Trade?

Fair Trade wil op een concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producent in het Noorden. 1 Miljard mensen in de wereld lijden honger en 70% van hen leeft van landbouw. Honger treft vooral boeren of landarbeiders: mensen die voedsel produceren.

Net hier wil Fair Trade rond werken! Als FairTradeGemeente wil je er mee voor zorgen dat producten van eerlijke handel en duurzame landbouw hun weg vinden naar meer klanten.

Om dit label te behalen moet de gemeente voldoen aan 6 criteria:

1. Lokaal bestuur: het lokale bestuur keurt een resolutie goed die Fair Trade steunt en beslist om koffie en nog minstens één ander fairtradeproduct aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria's. Verder promoot de gemeente op regelmatige basis het bewustzijn rond Fair Trade via communicatie naar personeel en inwoners toe.

2. Winkels en horeca: minstens twee fairtradeproducten zijn duidelijk beschikbaar in de plaatselijke winkels en horecazaken. De winkels en horecazaken communiceren over hun aanbod aan fairtradeproducten.

3. Scholen, bedrijven en organisaties: een aantal scholen, bedrijven en organisaties gebruikt fairtradeproducten en communiceert erover. Scholen zetten ook educatieve campagnes op om de kennis over en de betrokkenheid met Fair Trade te vergroten.

4. Media: de campagne tracht te zorgen voor zoveel mogelijk media-aandacht op lokaal en regionaal niveau. Daardoor bereikt men een groot deel van de bevolking. En zo voelen lokale deelnemers zoals handelaars en organisaties zich gewaardeerd voor hun engagement.

5. Trekkersgroep: er is een lokale trekkersgroep actief die de nodige initiatieven neemt om de titel te behalen. Nadien zorgt die groep voor continuïteit van de campagne en is ze verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling.

6. Lokale duurzame voeding: de gemeente lanceert een nieuw initiatief dat lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten aanmoedigt. Zowel thuis, als op de werkvloer en op openbare plaatsen. Er wordt duidelijk gecommuniceerd over dit initiatief.

Wil je meewerken aan het behalen van deze 6 criteria kom dan een kijkje nemen op de startvergadering van 26 april, om 19 uur in het gemeentehuis.
Kan je deze dag niet aanwezig zijn maar wil je wel graag meedenken, stuur je gegevens door naar jeugd@lennik.be.