Gemeente Gemeente Lennik

Wijkwerking en politiezone

Wijkwerking in Lennik

De wijkwerking te Lennik opereert in de Alfred Algoetstraat 31 te 1750 LENNIK en is telefonisch bereikbaar via tel. 054 31 35 70.

Openingsuren Lennik:
dinsdag van 9 tot 12 uur
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
donderdag van 17 tot 20 uur.

De wijkwerking moet onder meer moeten bijdragen tot:
- verzamelen van alle nuttige inlichtingen eigen aan een wijk
- verspreiding van algemene informatie
- doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan de overheid en/of andere diensten
- preventieve controles
- luisteren naar de klachten en oplossingen aanbrengen
- opsporen ontluikende conflicten (bemiddelingsfunctie)
- detecteren van bronnen van onveiligheid
- uitvoeren van beperkte politionele taken

Het team wijkwerkers bestaat uit:
- Regis de Vrieze (Lennik Centrum)
- Jos Eylenbosch (Eizeringen) - coördinator
- Dirk Mertens (Sint-Martens-Lennik en Gaasbeek)

Politiezone Pajottenland

De gemeente Lennik werd samen met Gooik, Pepingen, Herne, Galmaarden en Bever ingedeeld in de lokale politiezone Pajottenland.

De korpsleiding, de dienst Beleid/HRM, de dienst Steun, het zonaal onthaal/dispatching en de interventiedienst zijn gehuisvest in de Bruneaustraat 101 te 1755 GOOIK (KESTER). De zone wordt geleid door korpschef - hoofdcommissaris Marc Hellinckx.

Voor meer en andere informatie kan je terecht op www.politiepajottenland.be.