Gemeente Gemeente Lennik

Brandweer

Brandweer

Welkom bij Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West.

Vanaf 1 januari 2015, zijn de gemeentelijke en stedelijke brandweerdiensten opgehouden te bestaan en werden zij gegroepeerd in ruimere hulpverleningszones.
Dank zij deze herschikking in het brandweerlandschap, is de brandweer nu in staat de middelen op een efficiëntere manier in te zetten en de versterking bij grote incidenten op een meer overzichtelijke manier te organiseren.
Vlaams-Brabant werd opgedeeld in 2 Hulpverleningszones: Vlaams-Brabant Oost en Vlaams-Brabant West.
De Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West bestaat uit volgende brandweerposten: Halle, Tollembeek, Lennik, Dilbeek, Asse, Opwijk, Londerzeel, Vilvoorde en Zaventem
In het brandweerlandschap van voor 1 januari 2015, waren dit nog allemaal gemeentelijke of stedelijke brandweerkazernes. Sommige onder hen tevens fungerend als voorpost van een hoofdkazerne (Tollembeek en Dilbeek).
Deze brandweerposten (zoals ze vandaag heten) zijn nu allemaal volwaardige en aparte entiteiten van een groter geheel.
Om het voor de interne organisatie makkelijker te maken, werd de zone ook nog eens onderverdeeld in sectoren. Daardoor heeft men in de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West drie sectoren. Een sector Noord (brandweerposten Zaventem en Vilvoorde), een sector West (brandweerposten Londerzeel, Asse, Dilbeek en Opwijk) en een sector Zuid (brandweerposten Halle, Lennik en Tollembeek).


 Meer informatie vind je op www.vlaamsbrabantwest.be.

De brandweer is te bereiken via het noodnummer 112.