Gemeente Gemeente Lennik

Gecoro

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening of GECORO, geeft advies inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente.

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals
- het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan
- de ruimtelijke uitvoeringsplannen
- de stedenbouwkundige verordeningen.

De commissie is samengesteld uit de voorzitter, 8 effectieve leden en 8 plaatsvervangers, waaronder vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke geledingen (socio culturele verenigingen, de werkgevers- en werknemersorganisaties, …). Ook zijn de secretaris, de stedenbouwkundige ambtenaar en de schepen van ruimtelijke ordening op de vergadering aanwezig.

De commissie vergadert minstens 2 maal per jaar.