Gemeente Gemeente Lennik

MINA-raad

De MINA-raad of voluit geschreven de milieu- en natuurraad

De MINA-raad adviseert de gemeente rond milieu- en natuuraangelegenheden, bij de opmaak van het meerjarenplan en milieu - en natuurgelegenheden op gemeentelijk niveau.
De MINA-raad vergadert minimaal 4 maal per jaar, telkens rond de seizoenswissel. Deze zittingen zijn niet openbaar.

bestuur en samenstelling

In de MINA-raad zetelen afgevaardigden van de milieu- en natuurbewegingen, van de onderwijsinstellingen, van de socio-culturele en vormingsorganisaties, van de beroepsgroepen, van de landbouwers, de jagers, de politieke partijen en geïnteresseerde inwoners. Ook zijn de secretaris van de milieuraad, de milieuambtenaar en de schepen van milieu op de vergadering aanwezig.