Gemeente Gemeente Lennik

Sportraad

De sportraad wil sport en lichamelijke opvoeding bevorderen in het belang van het algemeen welzijn van alle inwoners van Lennik.

De doelstellingen van deze gemeentelijke adviestraad Lennik kan je als volgt kort samenvatten:
- de samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties op het gebied van competitie- en recreatiesport, coördineren en verbeteren.
- het geven van advies aan de gemeentelijke overheid inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de infrastructuur.
- het nemen van initiatieven afgestemd op de behoeften van de bevolking.

Alle sportverenigingen, scholen, andersgeorganiseerde sporters, deskundigen uit Lennik hebben een vertegenwoordiging binnen de algemene vergadering van de sportraad.

De raad van bestuur van de sportraad bestaat uit maximum 10 leden en deze worden verkozen uit de algemene vergadering.