Gemeente Gemeente Lennik

Schoolraad

In de schoolraad zetelen de directie, leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid.