Gemeente Gemeente Lennik

Cultuurraad

De cultuurraad in Lennik is opgedeeld in verschillende deelraden die elk advies verlenen en ondersteuning bieden in verschillende cultuurgerichte thema’s.

Erfgoeddeelraad

De deelraad erfgoed is één van de adviesraden cultuur en werkt rond het thema (cultureel) erfgoed. Tijdens een zestal vergaderingen per jaar komen uiteenlopende erfgoedthema's aan bod. Zij werken onder meer mee aan Open Monumentendag en Erfgoeddag.

Leden: De deelraad erfgoed bestaat uit erfgoedgeïnteresseerden en vertegenwoordigers van verschillende erfgoedorganisaties in Lennik. Het is een deelraad waarin professionele en vrijwillige spelers samen rond de tafel zitten.

Kunstendeelraad

De deelraad kunsten werkt rond het thema kunsten. Tijdens een zestal vergaderingen per jaar komen uiteenlopende thema's aan bod. De week van de Amateurkunsten, Kunst in het gemeentehuis en andere kunstprojecten komen aan bod.

Leden: De deelraad bestaat uit amateurkunstenaars, maar ook uit geïnteresseerden die zich willen inzetten voor 'kunst' in Lennik.

Socio-culturele deelraad

De erkende socio-culturele verenigingen van Lennik komen een tweetal keer per jaar samen. Hier worden de bekommernissen van de verenigingen gebundeld. Alle grotere culturele projecten die de raad kunnen interesseren wordt hier besproken.

Leden: De deelraad bestaat uit Lennikse socio-culturele verenigingen en geïnteresseerden.

Dagelijks bestuur Cultuurraad

Het dagelijks bestuur is het overkoepelende orgaan voor de drie adviesraden cultuur. In deze koepel worden de onderwerpen die in de verschillende deelraden behandeld worden ter sprake gebracht.

Leden: Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuursleden van de adviesraden cultuur.

Lid worden

Ben je lid van een erfgoed, kunst of cultuurorganisatie met zetel in Lennik? Of woon je in Lennik en wil je uit persoonlijke interesse lid worden van de deelraad? Meld je dan aan bij de dienst Vrije Tijd, cultuur. Onderaan deze pagina bij downloads vind je het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier bezorg je aan cultuur@lennik.be.