Gemeente Gemeente Lennik

Jeugdraad

De jeugdraad geeft advies over het lokaal jeugdbeleid in al haar aspecten. De jeugdraad komt een aantal keren per jaar samen en bespreekt punten zoals subsidies, jeugdactiviteiten, fuifreglement, ... .

Leden: de verschillende jeugdverenigingen zijn afgevaardigd in de jeugdraad maar jongeren die niet verbonden zijn aan een jeugdvereniging zijn ook altijd welkom!

De jeugdraad wordt ook bijgewoond door de schepen van jeugd en de jeugdconsulent. Zij vertegenwoordigen de gemeente en fungeren als contactpersoon tussen de jeugdraad en de gemeente.

lid worden

Wil je graag meedenken over het jeugdbeleid of ben je gewoon geïnteresseerd in alles wat er rond jeugd gebeurd in Lennik? Meld je dan bij de dienst Vrije Tijd via jeugd@lennik.be.