Gemeente Gemeente Lennik

Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden bekendgemaakt via onze website. Je vindt deze bekendmakingen hieronder bij downloads.  

De agenda en de notulen van de vergaderingen van de politieraad vind je op: 

https://www.politie.be/5405/downloads/politieraad

De bekendmakingen financieel vind je via deze link.

Downloads