Gemeente Gemeente Lennik

Subsidie voor ontwikkelingsprojecten

De gemeente Lennik kent sinds 20 oktober 2014, op voorstel van de GROS, een subsidie voor ontwikkelingsprojecten toe. Deze subsidie is bestemd voor jongeren uit Lennik die meewerken aan een initiatief of project dat rechtstreeks verband houdt met ontwikkelingssamenwerking.

Op deze manier probeert de gemeente jongeren te stimuleren die zich inzetten voor projecten in kansarme landen.

Voorwaarden

- het initiatief of project heeft een educatieve en/of sensibiliserende waarde naar de bevolking;
- het project wordt uitgevoerd door een jongere uit Lennik tot en met de leeftijd van 30 jaar en komt een project ten goede van een van de verenigingen aangesloten bij de GROS Lennik of een project in een land dat is opgenomen in de DAC lijst van de OESO;
- projecten die gericht zijn op socio-culturele ontwikkeling van de armste bevolkingsgroepen of/en projecten die aandacht besteden aan de structurele elementen in de ontwikkeling.

Komen niet in aanmerking:
- project in kader van noodhulp;
- het initiatief of project mag niet enkel zijn om fondsen te werven. Er wordt ook een eigen inbreng verwacht van de jongere;
- individuele hulp aan personen.

Hoe aanvragen

De jongere vult het aanvraagformulier in ten laatste drie maanden voor de start van het project in en bezorgt het via e-mail: jeugd@lennik.be, of per brief op volgend adres: GROS, Markt 18, 1750 Lennik. Het aanvraagformulier kan je onderaan deze pagina downloaden.

Kostprijs

De subsidie bedraagt 250 euro per project. Er worden maximaal per begrotingsjaar 4 projecten goedgekeurd. De aanvragen worden in volgorde van aanvraag behandeld.

Afhandeling

De aanvraag zal op een vergadering van de GROS worden behandeld waarop deze al dan niet een positief advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen.
De jongere dient ten laatste 6 maanden na het ontvangen van de subsidie een verslag binnen te brengen van het gerealiseerde project met toelichting van het gebruik van de subsidie. De jongere kan, indien nodig, door de GROS worden gevraagd op een vergadering toelichting te verschaffen over het gerealiseerde project.