Gemeente Gemeente Lennik

Wielerwedstrijd aanvragen

Wat

Als je een wielerwedstrijd of een veldrit wil organiseren, moet je minstens 3 maanden voor het plaatsvinden van de activiteit, toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je moet de aanvraag minstens 3 maanden op voorhand indienen. Jouw aanvraag wordt dan voor advies overgemaakt aan de politiezone Pajottenland. Pas daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over deze vraag, rekening houdend met het advies van de politiediensten.

Hoe aanvragen

 • Vul hier jouw online aanvraag in.
  Online aanvragen
 • Stel een plan van de omloop op:
  • Gewestwegen: rood
  • Provinciewegen: blauw
  • Gemeentewegen: groen
  • Koersrichting: zwarte pijltjes
  • Vertrek en aankomst: zwarte streep en de letters V en A
  • Kruisen van gewestwegen: rode dwarsstreep
  • Kruisen van provinciewegen: blauwe dwarsstreep
  • Vermeld bij elk kruispunt wie het toezicht tijdens de wedstrijd uitoefent: signaalgever (S) of politie (P)

Je kan het formulier ook ingevuld op het gemeentehuis binnenbrengen. Indien je het formulier en plan van omloop niet digitaal indient, moet je het plan in voldoende exemplaren indienen: 

 • Enkel gemeentewegen: 2 exemplaren
 • Gemeentewegen + Provincie- of Gewestwegen: 3 exemplaren
 • Gemeentewegen + Provinciewegen + Gewestwegen: 4 exemplaren

Afhandeling

Zodra de nodige positieve adviezen verkregen zijn, ontvang je een schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. Hierin staan ook de richtlijnen waaraan je je moet houden. Indien nodig, wordt een verkeersplan opgemaakt.