Gemeente Gemeente Lennik

Wielerwedstrijd aanvragen

Wat

Als je een wielerwedstrijd of een veldrit wil organiseren, moet je minstens 14 weken voor het plaatsvinden van de activiteit, toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je moet de aanvraag minstens 14 weken op voorhand indienen, bij voorkeur digitaal, in één exemplaar. Bij een wedstrijd in lijn moet de aanvraag altijd digitaal worden ingediend. Jouw aanvraag wordt dan voor advies overgemaakt aan de politiezone Pajottenland. Pas daarna beslist het college van burgemeester en schepenen over deze vraag, rekening houdend met het advies van de politiediensten.

Hoe aanvragen

 • Vul hier jouw online aanvraag in via Eagle
 • Stel een plan van de omloop op:
  • Gewestwegen: rood
  • Gemeentewegen: groen
  • Koersrichting: zwarte pijltjes
  • Vertrek en aankomst: zwarte streep en de letters V en A
  • Kruisen van gewestwegen: rode dwarsstreep
  • Kruisen van provinciewegen: blauwe dwarsstreep
  • Vermeld bij elk kruispunt wie het toezicht tijdens de wedstrijd uitoefent: signaalgever (S) of politie (P)

Bij jouw aanvraag moet steeds het invulformulier worden toegevoegd. Het invulformulier vind je terug bij downloads.

In geval van organisatie (d.w.z. met start in Lennik) dien je minstens 8 weken op voorhand het verzekeringsbewijs door te sturen.

Tijdsschema aanvraag

Hieronder vind je het tijdsschema voor een aanvraag, waarbij "D" staat voor dag van de wedstrijd.

 • D-14 weken: aanvraag organisator
 • D-12 weken: aanvraag toelating door de referentieburgemeester aan de wegbeheerder voor gebruik gewestwegen en advies aan de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening
 • D-8 weken: antwoord van de betrokken wegbeheerder tot gebruik van gewestwegen aan de betrokken burgemeesters en advies provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening aan de referentieburgemeester en aan de burgemeester van start
 • D-8 weken: bewijs van verzekering door organisator aan elke burgemeester
 • D-6 weken: definitief akkoord van elke burgemeester aan de organisator, eventueel onder voorwaarden
 • D-4 weken: coördinatievergadering (indien van toepassing)

Afhandeling

Zodra de nodige positieve adviezen verkregen zijn, ontvang je een schriftelijke toelating van het gemeentebestuur. Hierin staan ook de richtlijnen waaraan je je moet houden. Indien nodig, wordt een verkeersplan opgemaakt.