Gemeente Gemeente Lennik

Woord

NIEUW! Toneel voor mensen met een beperking

Tweede graad - jongeren

Voor kinderen vanaf 8 jaar of 3de leerjaar (1u/week)         

Woordatelier: Op een speelse manier zoeken we samen naar een juiste spreektechniek. Daarnaast besteden we ook aandacht aan inleving, lichaamstaal en emoties.

Derde graad - jongeren

Voor jongeren vanaf 12 jaar (2u/week)

Woordlab: Er wordt verder gewerkt aan de basis, maar er is meer ruimte voor individuele werkpunten. De nadruk ligt op spel; stap per stap werken we naar speltheater toe.                                                

Vierde graad - jongeren

Theater (1u/week): de nadruk ligt hier echt op spel; we spelen voor het eerst een volwaardig theaterstuk, en blijven ook aandacht hebben voor improvisatie.
Dramalab
 (1u/week): in deze les wordt de theatergeschiedenis onder de loep genomen.

 Voor volwassenen worden er aparte cursussen ingericht: 

Derde graad - volwassenen

Vanaf 15 jaar, 2u per week. Er is keuze tussen volgende opties:

Optie spreek- en verteltheater: Woordstudio (1u/week) en Spreken voor publiek (1u/week) Bij Woordstudio wordt er gewerkt aan de spreektechniek. De aangeleerde technieken worden in de les Spreken voor publiek toegepast adhv praktische oefeningen.

Optie speltheater: Dramastudio (1u/week) en Speltheater (1u/week) In de Dramastudio werken we creatief rond taal, en wordt ook de techniek verder aangepakt. Bij Speltheater leer je je expressief uitdrukken met nadruk op improvisatie en dialoog.

Vierde graad - volwassenen

Vanaf 18 jaar, 2u per week

Studierichting Vertolkend Acteur: optie Speltheater: Dramalab (1u/week) en Theater (1u/week) Bij Theater ligt de nadruk op spel; we spelen voor het eerst een volwaardig theaterstuk, en blijven ook aandacht hebben voor improvisatie.
In de les Dramalab wordt de theatergeschiedenis onder de loep genomen.