Gemeente Gemeente Lennik

Woord

Tweede graad - jongeren

Voor jongeren vanaf 8 jaar of 3de leerjaar (1u/week)     

Optie Woordkunst-drama   

Woordatelier: Op een speelse manier zoeken we samen naar een juiste spreektechniek. Daarnaast besteden we ook aandacht aan inleving, lichaamstaal en emoties.

Derde graad - jongeren

Voor jongeren vanaf 12 jaar (2u/week)

Optie Verteltheater

Dramastudio: Hier ga je volop improviseren, dialogeren en reageren. Je onderzoekt teksten en personages. Je leert gebruik maken van een gepaste lichaamstaal en een goede spreektechniek.

Woordstudio: hier trainen we een goede, natuurlijke spreektechniek en je leert je beter uit te drukken. Daarnaast maak je ook kennis met spel- en verteltheater.                                         

Vierde graad - jongeren

Voor jongeren vanaf 15 jaar (2u/week)

Optie Verteltheater

Verteltheater-stemregie (1u/week): de nadruk ligt hier echt op spel; we spelen voor het eerst een volwaardig theaterstuk, en blijven ook aandacht hebben voor improvisatie.
Dramalab
 (1u/week): in deze les wordt de theatergeschiedenis onder de loep genomen.

NIEUW: Woord voor mensen met een beperking

(2u/week)

Optie Woordkunst-drama

Woordlab: we experimenteren met stem en taal. Hier kan je je expressief uitleven met spreek- en vertelopdrachten. We werken samen naar een toonmoment toe.