Gemeente Gemeente Lennik

Aangepast curriculum

Individueel aangepast curriculum
Vanaf 1 september 2014 kunnen de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs leertrajecten op maat uitstippelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het gaat over leerlingen die recht hebben op GON-begeleiding (geïntegreerd onderwijs). Deze leerlingen beschikken over een verslag van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Het gaat hier voornamelijk over leerlingen met een licht mentale achterstand, gedrag stoornis, autisme spectrum of leerachterstand. Zij volgen les in het Buitengewoon Onderwijs.
Ook volwassen leerlingen met een verstandelijke en/of een fysieke beperking komen in aanmerking. Deze leerlingen moeten over een attest beschikken van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).
Andere leerlingen die geen dergelijk verslag of attest van het CLB hebben, volgen het gemeenschappelijke curriculum, al dan niet met redelijke aanpassingen.

Gemeenschappelijk curriculum
In het DKO volgen alle leerlingen een leertraject dat in de regelgeving is vastgelegd. Per leerjaar volgt de leerling bepaalde vakken met een bepaalde studietijd (het minimumlessenrooster en de bijhorende lestijden) en verwerft op die manier de einddoelen die in de leerplannen beschreven zijn. Dit is het gemeenschappelijk curriculum.
In 2009 heeft België het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dit heeft gevolgen voor heel het onderwijs, dus ook voor het deeltijds kunstonderwijs. In de geest van het VN-verdrag levert de academie inspanningen zodat alle leerlingen, dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (leerstoornis, handicap) het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen.
Er worden hiervoor echter geen extra middelen voorzien door het departement Onderwijs.