Gemeente Gemeente Lennik

Wekelijkse markt

Elke dinsdagmorgen vanaf 8u tot 13u op de markt van Sint-Kwintens-Lennik (aan het gemeentehuis).

Voor de houders van standplaatsen

De gebruikers van de standplaatsen op markten en kermissen moeten belasting betalen op alle wagens, kramen en foorinrichtingen die op het openbaar domein geplaatst worden op kermissen en marktdagen. De belasting wordt berekend in evenredigheid tot de oppervlakte van de inrichting. De volledige tekst van het belastingreglement kan je vinden hieronder bij downloads.