Gemeente Gemeente Lennik

Sluitingsuur drankgelegenheden

Het algemene sluitingsuur voor drank- en eetgelegenheden is 1 uur. Drankgelegenheden die langer open willen blijven, moeten hiervoor toelating vragen. Een uitzondering op het sluitingsuur is toegestaan tot maximum 3 uur. Er wordt tevens een belasting gevestigd op het openhouden van drankslijterijen na het gewone sluitingsuur, tot 3 uur. Het belastingreglement kan je hieronder raadplegen.

Hoe vergunning aanvragen?

Online aanvragen