Gemeente Gemeente Lennik

Senioren

seniorenraad

Via de seniorenraad krijgen senioren de mogelijkheid om inspraak te hebben in het seniorenbeleid van de gemeente. Er worden adviezen geformuleerd en inhoudelijke discussies gevoerd met betrekking tot senioren, zoals mobiliteit, wonen, … Binnen de seniorenraad is ook overleg mogelijk tussen de verschillende seniorenverenigingen.

Leden: De seniorenraad is samengesteld uit een aantal leden die deel uitmaken van een organisatie of een instelling die zich bezighoudt met seniorenwerking, leden van de verschillende seniorenverenigingen uit de gemeente en individuele geïnteresseerde senioren die zich kandidaat stellen. Uit deze leden wordt binnen de groep het dagelijks bestuur gekozen.