Gemeente Gemeente Lennik

BPA zonevreemde sportterreinen fase 1

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een beleidsdocument waarin de visie van de overheid wordt uitgedrukt over de ruimtelijke ordening. Het is een gemeentelijk bestemmingsplan dat gemaakt werd om het gewestplan te verfijnen.

Ze helpen je om een eerste idee te krijgen van de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in een bepaald gebied.

Als je concreet een aankoop plant of bouwplannen hebt, neem je best contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.