Gemeente Gemeente Lennik

GRUP Vlaamse Leemstreek

Een RUP of een ruimtelijk uitvoeringsplan geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's opmaken.

De gemeentelijke RUP's vervangen de vroegere gewestplannen en BPA's. Maar tot zolang blijven de bestaande bijzondere plannen van aanleg rechtsgeldig.

De stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn in een RUP helpen je om een eerste idee te krijgen van wat hier mogelijk is.

Als je concreet een aankoop plant of bouwplannen hebt, neem je best contact op met de dienst Ruimtelijke Ordening.