Gemeente Gemeente Lennik

Zorgnetwerk Lennik

wat

Het Zorgnetwerk Pajottenland plus was een gesubsidieerd project (2010-2012) in samenwerking met 5 buurgemeenten (Gooik, Roosdaal, Galmaarden, Herne en Pepingen). In Lennik wordt het Zorgnetwerk verdergezet omdat dit project een meerwaarde betekent voor de Lennikse senioren. Het doel is om de senioren zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen.

voor wie

Er is een huisbezoek bij alle inwoners van Lennik die 75 jaar worden (in 2016 bezoekt : personen geboren in 1941).

Tijdens het huisbezoek beantwoordt de maatschappelijk assistente van het OCMW de zorgvragen en geeft meer uitleg over de diensten in de gemeente, sociale voordelen/tegemoetkomingen, ...

Bovendien is er een jaarlijkse opvolging, waarbij de bezochte 75-jarigen opnieuw telefonisch gecontacteerd worden om na te gaan of er een wijziging is in hun leefsituatie. Er is een nauwe samenwerking met de lokale actoren (zoals de seniorenraad, gepensioneerdenbonden, ziekenzorg…) en vrijwilligers van het OCMW van Lennik. Op die manier kunnen welzijnsnoden en behoeften sneller en efficiënter opgespoord en aangepakt worden.

OCMW Lennik draagt bij tot een warme samenleving, waarbij niet naast elkaar geleefd wordt, maar met elkaar.