Gemeente Gemeente Lennik

Reglementen OCMW Lennik

bekendmaking reglementen - regelgeving

Vanaf 1 januari 2014 is de wijze waarop reglementen en verordeningen bekendgemaakt moeten worden, gewijzigd. Dit is een gevolg van de wijziging van artikel 187 van het OCMW-decreet bij de decreten van 29 juni 2012. Deze bekendmaking is van belang voor de inwerkingtreding van deze reglementen en verordeningen.

Tot 31 december 2013 werden de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités bekendgemaakt worden door middel van een aanplakbiljet opgehangen op een aanplakbord aan de zetel van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Door de wijziging van het voormelde artikel zullen de OCMW’s vanaf 1 januari 2014 de reglementen en verordeningen bekend moeten maken op hun website. Hierdoor wordt de toegankelijkheid van de genomen beslissingen voor alle burgers vergroot.

De volgende elementen moeten daarbij vermeld worden: 

 • de datum waarop het reglement werd aangenomen;
 • de datum waarop het reglement op de website werd bekendgemaakt.

bekendmaking reglementen - raadplegen

Hieronder vind je een overzicht van de reglementen die van toepassing zijn op het OCMW van Lennik.

 • Reglement gebruikers vervoer Minder Mobielen Centrale
  • goedgekeurd tijdens raad voor maatschappelijk welzijn van 16-12-2020
  • bekendmaking via OCMW website op 04-01-2021
 • WCD “Den Bleek” - interne afsprakennota, schriftelijke overeenkomst en huisdierenbeleid
  • goedgekeurd tijdens raad voor maatschappelijk welzijn van 21-06-2019
  • bekendmaking via OCMW website op 01-10-2019
 • huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn
  • goedgekeurd tijdens raad voor maatschappelijk welzijn van 21-02-2019
  • bekendmaking via OCMW website op 19-03-2019
 • Arbeidsreglement OCMW personeel
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 27.06.2017
  • bekendmaking via OCMW website op 31.08.2020 
 • onderhoudsplicht : procedure en informatiedocumenten 
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 28.03.2017
  • bekendmaking via OCMW website op 04.04.2017 
 • mantelzorgpremie nieuw reglement 2017 (van kracht vanaf 01.01.2017)
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 20.12.2016
  • bekendmaking via OCMW website op 29.12.2016 
 • deontologische code OCMW personeel
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 20.12.2016
  • bekendmaking via OCMW website op 31.08.2020
 •  leidraad bij opname in een woon- en zorgcentrum - van toepassing vanaf 01.04.2016
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 22.03.2016
  • bekendmaking via OCMW website op 02.06.2016
 • nieuw huishoudelijk reglement IBO "Het Wonderhuis"
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 28.04.2015
  • bekendmaking via OCMW website op 04.05.2015
 • aanpassing inschrijvingsprocedure schoolvakanties IBO "Het Wonderhuis" 
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 28.10.2014
  • bekendmaking via OCMW website op 30.10.2014 
 • rechtspositieregeling OCMW personeel
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 23.09.2014
  • bekendmaking via OCMW website op 31.08.2020
 • intern huurreglement Kroonstraat 27 te 1750 Lennik
  • goedgekeurd tijdens OCMW raad voor maatschappelijk welzijn op 25.03.2014
  • bekendmaking via OCMW website op 03.07.2014 

 Je kan deze reglementen hieronder downloaden en afdrukken.