Gemeente Gemeente Lennik

Hinder in kaart - GIPOD

Wat is het GIPOD?

GIPOD = Generiek Informatieplatform Openbaar Domein

Beeld je een Vlaams landschap in, waar alle wegeniswerken, nutswerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbaar domein op voorhand gekend zijn. Waarbij alle betrokken partijen samenwerken om de hinder maximaal te beperken in tijd en de ruimte. Waarbij steden, gemeenten en nutsbedrijven kunnen beschikken over ondersteunende instrumenten om burgers en klanten te informeren over geplande en in uitvoering zijnde werken.

Het GIPOD (Generiek Informatie Platform Openbaar Domein)  tracht dit doel te verwezenlijken.

Het GIPOD is een uitwisselingsplatform

Het is een platform waarmee informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein tussen alle actoren kan uitgewisseld worden. Het principe is eenvoudig: organisaties die werken of manifestaties op het openbaar domein plannen, geven deze informatie door aan het GIPOD. De partijen die op de hoogte willen zijn van de geplande activiteiten binnen hun interessegebied, raadplegen het GIPOD. Het GIPOD gaat daarbij zelf op zoek naar potentiële conflicten en waarschuwt de betrokken actoren.

Vanaf 1 juli 2016 is het gebruik van GIPOD verplicht voor alle geplande werken cat. 1 (>50 m2). De initiatiefnemer van de werken is verantwoordelijk voor de invoering en het accuraat houden van de informatie.

De datum voor het verplicht invoeren van geplande werken cat. 2 (3m< x < 50m2) en cat. 3 (<3m2), geplande innames met ernstige hinder en omleidingen zal later nog bepaald worden door de Vlaamse overheid.

Hinder in kaart