Gemeente Gemeente Lennik

Sociale tewerkstelling

Sommige personen kunnen niet terecht op de reguliere arbeidsmarkt, omwille van laaggeschooldheid, onvoldoende beroepservaringen, ongepaste arbeidsattitude, onvoldoende kennis van het Nederlands,… Een sociale tewerkstelling via het OCMW kan een voorlopige oplossing bieden.

Via een tewerkstelling artikel 60§7 kunnen personen werkervaring opdoen en hun rechten opbouwen tot de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering). Gerechtigden op maatschappelijke integratie (leefloon) of financiële maatschappelijke hulp (equivalent leefloon) komen in aanmerking als artikel 60§7.

Het OCMW treedt op als juridische werkgever en werkt samen met een sociaal economie initiatief (zoals Groep Intro, Econet, ...) waar cliënten een intensieve begeleiding op de werkvloer krijgen. Nadien is er doorstroming naar het normale arbeidscircuit.