Gemeente Gemeente Lennik

Gids voor de gebruikers van het OCMW

In deze praktische gids van de POD (Programmatorische Federale Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie vinden de gebruikers van het OCMW een antwoord op al hun vragen. Je leest er wat het OCMW voor u kan doen, wat het verschil is tussen een leefloon en maatschappelijke dienstverlening en wat er gebeurt na uw aanvraag bij het OCMW. Je vindt er alles over uw rechten en plichten t.o.v. het OCMW.

"Niemand kiest er vrijwillig voor om in armoede te leven. Een faillissement, ziekte, een ontslag, familiale problemen, …. :  niemand is volledig afgeschermd tegen de sociale uitsluiting. Meedogenloos slaat zij toe, en lijkt te bevestigen dat de samenleving u niet meer nodig heeft. Plotseling wenden de blikken zich af en sluiten deuren zich. Armoede is een veroordeling tot eenzaamheid en isolement. Het is onverschilligheid, soms, zwaar om te dragen, vaak.

De taak van de OCMW’s is precies om de deuren van de samenleving open te houden, om mensen -die in moeilijke omstandigheden (over) leven of die geconfronteerd worden met sociale problemen- hulp, steun en een oplossing te bieden voor hun problemen.

De dialoog terug aanknopen die afgebroken werd door de kwetsuren van het leven. Luisteren, kijken en vooral, terug inhaken op de toekomst om opnieuw autonomie te verwerven en hierdoor zijn waardigheid herwinnen.

Het doel van deze gids is om de deuren van de OCMW’s nog verder op te zetten, om de toegang te verbeteren en een beter inzicht te verschaffen in hun manier van werken. Armoede is immers geen schande, noch een noodlot. In een egalitaire samenleving belangt armoede iedereen aan."