Gemeente Gemeente Lennik

Nieuwjaarsgeschenk

Rond de jaarwisseling bedeelt het OCMW een nieuwjaarsgeschenk aan mindervaliden en langdurige zieken. Het nieuwjaarsgeschenk wordt thuisbezorgd door een vrijwilliger-buurtzorg.

voorwaarden

Volgende Lennikenaren komen in aanmerking :

  • diegenen die het attest bezorgen, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Directie-generaal Personen met een handicap, met vermelding van “vermindering van de zelfredzaamheid met ten minste 9 punten” en/of “vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”. Indien je ons één van de vorige jaren een geldig attest bezorgde dien je dit niet opnieuw te doen.
    • opgelet : attesten van de huisarts of mutualiteit waarbij een invaliditeit zou bepaald worden komen niet in aanmerking.
  • al wie langdurig ziek is, minstens 3 maanden bedlegerig, onafgezien of zij thuis of een verzorgingsinstelling verblijven. Dit doktersattest moet jaarlijks vernieuwd worden.

aanvragen

zie gemeentelijk infomagazine "IN" - editie november december