Gemeente Gemeente Lennik

Subsidie voor de (her)aanleg of ruiming van een amfibieënpoel

Poelen zorgen diversiteit in het landschap en zijn een ideaal rustplekje. De grootste doelstelling van een poel is echter een biotoop creëren voor amfibieën en zeldzame inheemse waterplanten. Grotere poelen kunnen ook een oord zijn voor watervogel.

Poelen zorgen diversiteit in het landschap en zijn een ideaal rustplekje. De grootste doelstelling van een poel is echter een biotoop creëren voor amfibieën en zeldzame inheemse waterplanten. Grotere poelen kunnen ook een oord zijn voor watervogels.

De gemeente wenst het behoud van de amfibieënpopulaties te ondersteunen.
Vanuit dat opzicht wil de gemeente het aanleggen en onderhouden van amfibieënpoelen subsidiëren.

Voorwaarden:

De subsidie voor de (her)aanleg kan slechts éénmalig toegekend worden aan inwoners van de gemeente Lennik.

De subsidie voor onderhoud dat dient te gebeuren tussen 1 augustus en 15 oktober, kan slechts 1 keer om de 6 jaar toegekend worden.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie voor de (her)aanleg van een amfibieënpoel bedraagt 65% van de gemaakte kosten met een maximum van:

1400 euro voor een poel met een oppervlakte van minstens 50m²

1700 euro voor een poel met een oppervlakte van minstens 75m²

2000 euro voor een poel met een oppervlakte van minstens 100m²

Voor het verwijderen van specie en plantaardig materiaal uit een bestaande amfibieënpoel, kan een onderhoudssubsidie bekomen worden, ten belope van 65% van de gemaakte kosten met een maximum van 500 euro per poel.

De procedure

Bekijk de PDF

Na het invullen van de subsidieaanvraag via het e-loket zal uw aanvraag worden behandeld door de dienst milieu.

U zal een antwoord krijgen met de mededeling of u aanvraag al dan niet werd goedgekeurd.