Gemeente Gemeente Lennik

Online aanvraag tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat?
Deze parkeerkaart is strikt persoonlijk en mag enkel gebruikt worden wanneer de persoon
met een handicap de wagen bestuurd of ermee vervoerd wordt. Je kan parkeren op plaatsen
uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap.

Hoe doe je een aanvraag?

  • Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op https://handicap.belgium.be/¬†en daar een online vragenlijst in te vullen.
  • Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je medische situatie, dan maak je het beste een afspraak bij hem of haar.

Wil je hulp?

Voor hulp bij de aanvraag van een parkeerkaart kan je terecht bij:

  • de mutualiteit waarbij je bent aangesloten;
  • de sociale dienst van het OCMW op dinsdag of donderdag voormiddag 8u30 -11u30 (zonder afspraak). Op andere dagen kan je terecht bij het OCMW, als je op voorhand een afspraak maakt.

Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

  • je identiteitskaart;
  • de naam van je behandelend arts.