Gemeente Gemeente Lennik

Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer

Voor wie?

Voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer heb je een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad of de gemeente waar je gevestigd bent. De vergunning is voor 5 jaar geldig, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel. De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributie van 250 of 350 euro per vergund voertuig (exclusief eventuele zegelkosten) afhankelijk van de milieuvriendelijkheid van je wagen. Indien je nog beschikt over een vergunning vvb of taxi die dateert van voor 1 januari 2020, blijft deze geldig tot de datum vermeldt op de vergunning. 

Elke bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt, moet vanaf 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Meer info kan je terugvinden op de website van Vlaanderen

Hoe aanvragen?

De vergunning en bestuurderspas kan je aanvragen via Centaurus 2020

Hulp nodig ? De handleiding aanvraag, opgemaakt door de VVSG, helpt je op weg.

Aandachtspunten

Voor bestaande taxi- en vvb-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019, geldt er een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven.

Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden en moeten bijvoorbeeld bewijs van Nederlandse taalkennis aanleveren.