Gemeente Gemeente Lennik

Inschrijven

Op zoek naar een (nieuwe) school?

Wij ontvangen je graag voor een rondleiding en inlichtingen na het maken van een afspraak.

Wij respecteren de volgende voorrangsregels:

1)  Van 11 t.e.m. 24 maart 2019: Voorrangsgroep broers en zussen van dezelfde leefeenheid.

Broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zijn:

  • Ofwel broers en zussen (hebben gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel halfbroers en halfzussen (hebben één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;
  • Ofwel kinderen die onder hetzelfde adres wonen (dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en zussen)

 + Voorrangsgroep kinderen van het personeel.

2) Vanaf 25 maart 2019: vrije inschrijvingen.

Gelieve een afspraak te maken voor inschrijvingen, zo kunnen wij de nodige tijd voorzien om samen met u de inschrijvingen te voltooien en de nodige informatie uit te wisselen.

Inschrijvingen zijn mogelijk tijdens de zomervakantie vanaf 19 augustus 2019.

Wat brengt u mee naar school?

  • Identiteitskaart van uw kind of ISI-kaart van de mutualiteit;
  • Bewijs van domicilieadres van uw kind

Instappers: 

Alle kinderen geboren in 2017 mogen voor de eerste keer naar school vanaf het moment dat ze 2,5 jaar zijn en op één van de onderstaande instapdata:

geboren tot en met …

komen na …

 

02/03/17 Zomervakantie 02/09/19
04/05/17 Herfstvakantie 04/11/19
06/07/17 Kerstvakantie 06/01/20
03/08/17 Instap 1 februari 03/02/20
02/09/17 Krokusvakantie 02/03/20
20/10/17 Paasvakantie 20/04/20
25/11/17 Hemelvaart 25/05/20

Is uw kleuter al drie jaar of ouder, dan moet u geen rekening houden met de instapdagen.