Gemeente Gemeente Lennik

Project Schapenstraat

3e infovergadering Schapenstraat

Op donderdag 5 september vond de derde infovergadering plaats over het project ‘Schapenstraat’.

De presentatie van deze infoavond vind je onderaan deze pagina.

De werken zullen starten tussen de Brusselsestraat en de Palokenstraat (schoolomgeving) = fase 1. Start van de werken is voorzien begin oktober.

Een omleiding voor doorgaand verkeer wordt voorzien (tijdens alle fases) langs de Ninoofsesteenweg, Assesteenweg en de Joseph Van den Bosschestraat.

Op de voorbereidende vergaderingen met o.a. De Lijn en het Sint-Godelieve-Instituut werden oplossingen gezocht voor de bereikbaarheid van de school tijdens de werken.

De planning en alle verdere info werden toegelicht op de infovergadering.

Om de fietsers en voetgangers zoveel mogelijk veilige routes aan te bieden tijdens (en na) de werken van de Schapenstraat werden er bijkomende werken opgestart:

 • verharden van de voetweg tussen de Processiestraat en BIB (voetweg 120)
 • herstel trage weg (verlengde van de Wolvenstraat en Driekruisenstraat tot de Oude Brusselsestraat)
 • bijkomende fietsstraten: oa. Molenstraat, Oude Geraardsbergsestraat en Sint-Barbarastraat

 

Waarom deze werken?

Met dit project wil de Gemeente Lennik de wegenis van de Schapenstraat heraanleggen om propere waterlopen voor de volgende generaties te verzekeren en een leefomgeving in harmonie met water te creëren.

De gemeente Lennik en Aquafin zullen een gescheiden stelsel aanleggen in de Schapenstraat en een aantal zijstraten (de oude Schapenstraat, de Oude Brusselsestraat tot aan nr. 22 en de Baasbergstraat, in de Lostraat zal er een nieuwe gracht worden aangelegd).

 

Wat gaat er veranderen?

 • Aanleg nieuwe riolering = aanleg van een gescheiden stelsel (regenwaterleiding en vuilwaterleiding)
 • Aanleg nieuwe wegenis inclusief de aanleg van fietspaden
 • Plaatsing van ANPR camera’s
 • Vernieuwen openbare verlichting (energiezuinige LED)

 

Hoe zullen de werken verlopen?

Het project wordt opsplitst in verschillende fasen, om de bereikbaarheid van de woning zo veel mogelijk te garanderen.

 

Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?

Het traject kan men indelen in 5 verschillende gebieden die ruimtelijk verschillend zijn.

 

 • Segment A: Woonlint vanaf N8 tot Korte Schapenstraat
 • Segment B: Openruimtegebied vanaf Korte Schapenstraat tot Schapenstraat huisnr. 106
 • Segment C: Woonlint Schapenstraat huisnr. 106 tot huidige bebouwde komgrens
 • Segment D: Woonlint huidige bebouwde komgrens tot Palokenstraat
 • Segment E: Schoolomgeving tussen Palokenstraat en N282

Segment C heeft ruimtelijk dezelfde karakteristieken als segment D. Er wordt daarom gekozen om de bebouwde kom uit te breiden naar segment C.

De rijbaan wordt aangelegd in asfalt over het gehele traject. De inritten naar de zijstraten worden verhoogd aangelegd.

Fietspaden in rode asfalt (1m75) worden aangelegd in beide richtingen in de segmenten A & B & C & D.

Voetpaden worden aangelegd in de segmenten C & D & E.

Er worden 3 verkeersremmers voorzien: ter hoogte van de N8, aan de grens van de bebouwde kom en aan de schoolomgeving.

Gescheiden stelsel – afkoppeling op privaat domein

Waarom afkoppelen?

Wat is afkoppelen?

Wat doet een afkoppelingsdeskundige?


Keuring privéwaterafvoer 

Stand van zaken:

Fietspadendossier werd goedgekeurd door provincie Vlaams-Brabant.

Wegenistracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken (lopende).

Het gaat hier bijvoorbeeld om de verplaatsing van de betonpalen van de openbare verlichting, ontdubbelen van de waterleiding, versterken van het glasvezelnetwerk, …

Private afkoppelingsdossiers lopende.

Omgevingsvergunning goedgekeurd

Timing

(onder voorbehoud)

November - december 2018

Indienen definitief subsidiedossier fietspaden en aanleg riolering.

Publicatie project: aannemers dienen offertes in

Mei - Juni 2019

Gunning aannemer

September 2019

3e infovergadering met aangestelde aannemer: 5 september  - 19u - feestzaal Sint Martens Lennik

Oktober 2019

Start der werken fase 1

 

Vragen?

Voor al je vragen kan je terecht bij de projectmanager:

Steven De Greef - steven.degreef@aquafin.be.

03 450 45 45

?