Gemeente Gemeente Lennik

Project Schapenstraat

Werken Schapenstraat gestart

Begin oktober startte fase 1 van de werken in verband met het Aquafin project –Collector Schapenstraat. Het einde van de werken tijdens de 1ste fase is voorzien in maart 2020.

In fase 1 start de aannemer Besix Infra op de Schapenstraat aan het kruispunt met de Brusselsestraat en stopt voor het kruispunt met de Palokenstraat. Eerst worden de rioleringswerken uitgevoerd (oktober-december 2019), hierna worden de wegeniswerken aangevat (januari-maart 2020). De handelszaken in het Dorp van Sint-Martens-Lennik blijven bereikbaar.

Verkeersmaatregelen

Tijdens fase 1 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de circulatie. In de Palokenstraat (tussen Schapenstraat en Koestraat) wordt de rijrichting omgedraaid. In het andere deel van de Palokenstraat (tussen Koestraat en Frans Devoghellaan) wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. In de Koestraat wordt de rijrichting ook omgedraaid. In de Kerkstraat wordt het enkelrichtingsverkeer opgeheven en is het verkeer in beide richtingen toegestaan.

Voor fietsers en bromfietsen klasse A verandert er niets. Deze mogen nog steeds in alle bovenvermelde straten in beide richtingen rijden.

Tijdens schooldagen zal De Lijn ’s ochtends leerlingen afzetten in het Dorp van Sint-Martens-Lennik. De bussen rijden dan rond de kerk. Om de bus voldoende ruimte te geven zal er tussen 8.00u en 8.45u op enkele plaatsen een tijdelijk parkeerverbod worden ingevoerd.

 

Omleiding

Een omleiding voor doorgaand verkeer wordt voorzien tijdens alle fases langs de Ninoofsesteenweg, Assesteenweg, Joseph Van den Bosschestraat, Kroonstraat, Markt, Alfred Algoetstraat en Brusselsestraat.

 

Waarom deze werken?

Met dit project wil de Gemeente Lennik de wegenis van de Schapenstraat heraanleggen om propere waterlopen voor de volgende generaties te verzekeren en een leefomgeving in harmonie met water te creëren.

De gemeente Lennik en Aquafin zullen een gescheiden stelsel aanleggen in de Schapenstraat en een aantal zijstraten (de oude Schapenstraat, de Oude Brusselsestraat tot aan nr. 22 en de Baasbergstraat, in de Lostraat zal er een nieuwe gracht worden aangelegd).

 

Wat gaat er veranderen?

  • Aanleg nieuwe riolering = aanleg van een gescheiden stelsel (regenwaterleiding en vuilwaterleiding)
  • Aanleg nieuwe wegenis inclusief de aanleg van fietspaden
  • Plaatsing van ANPR camera’s
  • Vernieuwen openbare verlichting (energiezuinige LED)

 

Hoe zullen de werken verlopen?

Het project wordt opsplitst in verschillende fasen, om de bereikbaarheid van de woning zo veel mogelijk te garanderen.

 

Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?

Het traject kan men indelen in 5 verschillende gebieden die ruimtelijk verschillend zijn.

 

  • Segment A: Woonlint vanaf N8 tot Korte Schapenstraat
  • Segment B: Openruimtegebied vanaf Korte Schapenstraat tot Schapenstraat huisnr. 106
  • Segment C: Woonlint Schapenstraat huisnr. 106 tot huidige bebouwde komgrens
  • Segment D: Woonlint huidige bebouwde komgrens tot Palokenstraat
  • Segment E: Schoolomgeving tussen Palokenstraat en N282

Segment C heeft ruimtelijk dezelfde karakteristieken als segment D. Er wordt daarom gekozen om de bebouwde kom uit te breiden naar segment C.

De rijbaan wordt aangelegd in asfalt over het gehele traject. De inritten naar de zijstraten worden verhoogd aangelegd.

Fietspaden in rode asfalt (1m75) worden aangelegd in beide richtingen in de segmenten A & B & C & D.

Voetpaden worden aangelegd in de segmenten C & D & E.

Er worden 3 verkeersremmers voorzien: ter hoogte van de N8, aan de grens van de bebouwde kom en aan de schoolomgeving.

Gescheiden stelsel – afkoppeling op privaat domein

Waarom afkoppelen?

Wat is afkoppelen?

Wat doet een afkoppelingsdeskundige?


Keuring privéwaterafvoer 

Stand van zaken:

Fietspadendossier werd goedgekeurd door provincie Vlaams-Brabant.

Wegenistracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken (lopende).

Het gaat hier bijvoorbeeld om de verplaatsing van de betonpalen van de openbare verlichting, ontdubbelen van de waterleiding, versterken van het glasvezelnetwerk, …

Private afkoppelingsdossiers lopende.

Omgevingsvergunning goedgekeurd

Timing

(onder voorbehoud)

November - december 2018

Indienen definitief subsidiedossier fietspaden en aanleg riolering.

Publicatie project: aannemers dienen offertes in

Mei - Juni 2019

Gunning aannemer

September 2019

3e infovergadering met aangestelde aannemer: 5 september  - 19u - feestzaal Sint Martens Lennik

Oktober 2019

Start der werken fase 1

 

Vragen?

Voor al je vragen kan je terecht bij de projectmanager:

Steven De Greef - steven.degreef@aquafin.be.

03 450 45 45

?