Gemeente Gemeente Lennik

Project Schapenstraat

Werken Schapenstraat - fase 2

Fase 1 zit in de afwerkingsfase. Momenteel is BESIX druk in de weer met het plaatsen van de boordstenen. In februari staan het afwerken van de voetpaden en het aanleggen van de onderlaag asfalt voor de rijbaan op de planning. Dit laatste is afhankelijk van de weersomstandigheden en de heropstart van de asfaltcentrales. Volgens de laatste berichten zal  13 februari de bovenste funderingslaag worden aangelegd en genivelleerd. Vrijdag 14 februari wordt de onderlaag asfalt geplaatst. Na aanleg van de onderlaag zal fase 1 opengesteld worden voor gebruik. De toplaag asfalt zal waarschijnlijk aangelegd worden tijdens de paasvakantie om zo min mogelijk hinder voor het Sint-Godelieve-Instituut te veroorzaken.

Tijdens de uitvoering van de laatste werken in fase 1 is BESIX reeds gestart met de voorbereidende werken in fase 2.

Wat houdt fase 2 in?

Fase 2 omvat de heraanleg van de Schapenstraat vanaf het kruispunt met de Palokenstraat tot het kruispunt met de Baasbergstraat (excl. kruispunt). Tijdens de krokusvakantie (24-28 februari) wordt het kruispunt met de Palokenstraat aangepakt waarbij BESIX de aansluiting van de riolering en het aanleggen van de tijdelijke asfaltlaag zal uitvoeren. Op die manier is het kruispunt opnieuw toegankelijk voor het verkeer van zodra het school op het Sint-Godelieve-Instituut hervat. Opgelet: tijdens de krokusvakantie zullen de Palokenstraat en Koestraat hiervoor tijdelijk dubbelrichting verkeer worden.

Het einde van fase 2 wordt geschat tegen oktober 2020.


Welke omleidingen worden van kracht?

In de Processiestraat verandert de rijrichting deels. Zo geldt vanaf fase 2 nog steeds het éénrichtingsverkeer tussen Bossuitstraat en KFC Lennik. Vanaf de Kruiskouterstraat tot aan KFC daarentegen zal de Processiestraat tweerichtingsverkeer worden. (zie bijlage plan 1)

Vanaf fase 2 zal het Sint-Godelieve-Instituut niet langer bereikbaar zijn vanaf de Ninoofsesteenweg.

Wie met de auto komende vanuit richting Ninove de school wil bereiken rijdt via Sint-Kwintens-Lennik centrum naar de Brusselssestraat.

Wie met de auto komende vanuit richting Dilbeek de school wil bereiken rijdt via de Ijsbergstraat (Schepdaal) naar de Brusselsestraat.


De ‘schoolstraat’ blijft van kracht op maandag tussen 16.10 en 16.40 uur, op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.15 en 15.45 uur en op woensdag tussen 11.45 en 12.15 uur.
Vanaf fase 2 parkeren de schoolbussen in de Schapenstraat fase 1 tussen de Doelestraat en de Palokenstraat aan de kant van de bibliotheek. Om de schoolstraat aan te duiden, wordt er een nadarhek geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Doelestraat. Auto’s kunnen tijdens de uren van de schoolstraat niet meer in de rode zone (zie bijlage plan 2) op onderstaande kaart rijden.

De rijrichting in de Palokenstraat blijft behouden en blijft eenrichtingsverkeer richting Koestraat en Frans Devoghellaan.

Buiten de uren van de schoolstraat kan men via Schapenstraat fase 1 de school met de wagen bereiken van op de Brusselsestraat. De circulatie ter hoogte van de dorpskern van Sint-Martens-Lennik blijft behouden. (blauwe pijl) (zie bijlage plan 2)

Zwakke weggebruikers blijven bij voorkeur gebruik maken van de Korte Tramweg tussen de Processiestraat en de Schapenstraat, het verharde pad van aan KFC langs de bibliotheek en de Korte Tramstraat die de Bossuitstraat met de Schapenstraat verbindt.

 

Waarom deze werken?

Met dit project wil de Gemeente Lennik de wegenis van de Schapenstraat heraanleggen om propere waterlopen voor de volgende generaties te verzekeren en een leefomgeving in harmonie met water te creëren.

De gemeente Lennik en Aquafin zullen een gescheiden stelsel aanleggen in de Schapenstraat en een aantal zijstraten (de oude Schapenstraat, de Oude Brusselsestraat tot aan nr. 22 en de Baasbergstraat, in de Lostraat zal er een nieuwe gracht worden aangelegd).

 

Wat gaat er veranderen?

  • Aanleg nieuwe riolering = aanleg van een gescheiden stelsel (regenwaterleiding en vuilwaterleiding)
  • Aanleg nieuwe wegenis inclusief de aanleg van fietspaden
  • Plaatsing van ANPR camera’s
  • Vernieuwen openbare verlichting (energiezuinige LED)

 

Hoe zullen de werken verlopen?

Het project wordt opsplitst in verschillende fasen, om de bereikbaarheid van de woning zo veel mogelijk te garanderen.

 

Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?

Het traject kan men indelen in 5 verschillende gebieden die ruimtelijk verschillend zijn.

  • Segment A: Woonlint vanaf N8 tot Korte Schapenstraat
  • Segment B: Openruimtegebied vanaf Korte Schapenstraat tot Schapenstraat huisnr. 106
  • Segment C: Woonlint Schapenstraat huisnr. 106 tot huidige bebouwde komgrens
  • Segment D: Woonlint huidige bebouwde komgrens tot Palokenstraat
  • Segment E: Schoolomgeving tussen Palokenstraat en N282

Segment C heeft ruimtelijk dezelfde karakteristieken als segment D. Er wordt daarom gekozen om de bebouwde kom uit te breiden naar segment C.

De rijbaan wordt aangelegd in asfalt over het gehele traject. De inritten naar de zijstraten worden verhoogd aangelegd.

Fietspaden in rode asfalt (1m75) worden aangelegd in beide richtingen in de segmenten A & B & C & D.

Voetpaden worden aangelegd in de segmenten C & D & E.

Er worden 3 verkeersremmers voorzien: ter hoogte van de N8, aan de grens van de bebouwde kom en aan de schoolomgeving.

Gescheiden stelsel – afkoppeling op privaat domein

Waarom afkoppelen?

Wat is afkoppelen?

Wat doet een afkoppelingsdeskundige?


Keuring privéwaterafvoer 

Stand van zaken:

Fietspadendossier werd goedgekeurd door provincie Vlaams-Brabant.

Wegenistracé werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Nutsmaatschappijen gestart met de voorbereidende werken (lopende).

Het gaat hier bijvoorbeeld om de verplaatsing van de betonpalen van de openbare verlichting, ontdubbelen van de waterleiding, versterken van het glasvezelnetwerk, …

Private afkoppelingsdossiers lopende.

Omgevingsvergunning goedgekeurd

Timing

(onder voorbehoud)

November - december 2018

Indienen definitief subsidiedossier fietspaden en aanleg riolering.

Publicatie project: aannemers dienen offertes in

Mei - Juni 2019

Gunning aannemer

September 2019

3e infovergadering met aangestelde aannemer: 5 september  - 19u - feestzaal Sint Martens Lennik

Oktober 2019

Start der werken fase 1

Februari 2020

Start werken fase 2

 

Vragen?

Voor al je vragen kan je terecht bij de projectmanager:

Steven De Greef - steven.degreef@aquafin.be.

03 450 45 45