Gemeente Gemeente Lennik

Tijdelijke publiciteit op de openbare weg

Uithangborden, LED-reclame, aanplakborden, affiches, berichten, drukwerken,... mogen niet op de openbare weg geplaatst worden zonder schriftelijke toelating.

Het plaatsen van reclamepanelen voor bedrijven, winkels,... is onderworpen aan een bouwvergunning. Reclame wordt in principe alleen toegestaan op het perceel van het betrokken bedrijf en/of winkel. Contacteer hiervoor de dienst ruimtelijke ordening.

 

HOE AANVRAGEN?

De dienst ruimtelijke ordening heeft enkele gegevens nodig voor het verwerken van de aanvraag:

  • Aanvrager: naam, adres, telefoon, email
  • Adres waar de publiciteit geplaatst zal worden
  • Periode: van …/…/201… tot .../…/201…   
  • Afmetingen van de publiciteit: Breedte x Hoogte
  • Geen lichtreclame - wel lichtreclame
  • Openbaar domein – privé domein

 

Bezorg u aanvraag tijdig aan de bevoegde dienst! ( > 1 maand)

Elke aanvraag dien je te zenden naar ofwel: