Gemeente Gemeente Lennik

Orgaandonatie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling.

Elke Belg (of vreemdeling die sedert 6 maanden ingeschreven is in het vreemdelingenregister) wordt verondersteld orgaandonor te zijn na overlijden, behalve wanneer hij uitdrukkelijk verzet heeft laten noteren bij de gemeente. Heeft hij geen verzet laten noteren? Dan kan de familie (kinderen, ouders of echtgenoot) op moment van overlijden nog steeds beslissen om de dokters geen toelating tot donatie te geven.

Wil je dus zeker zijn dat je organen na overlijden gedoneerd worden, dan kan je uitdrukkelijke toestemming laten noteren.

Hoe aanvragen

Om er zeker van te zijn dat uw wil wordt gerespecteerd, kunt u uw keuze laten registreren. Vul hiervoor het online formulier in via onderstaande knop.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Kostprijs

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.