Gemeente Gemeente Lennik

Verkavelingsvergunning

Wilt u een grond, gelegen in het Vlaamse Gewest, splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan hebt u een vergunning nodig.

Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente of neem een kijkje op de website van Departement Omgeving.

Omgevingsvergunning

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Een verkavelingsvergunning kan eveneens worden aangevraagd en verleend met het oog op de bouw of aanleg van industriële, ambachtelijke of commerciële gebouwen, constructies of terreinen.

Let op: Verkoop je de loten pas nadat er minstens een winddichte ruwbouw op staat (projectontwikkeling), dan is voorafgaand verkavelen niet nodig. Dan volstaat een stedenbouwkundige vergunning.

 

Hoe aanvragen?

Verkaveling

Je verkavelingsdossier dien je in 8-voud in aan het onthaal tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen. (Er is een bijkomend exemplaar nodig per adviesaanvraag die de dienst moet aanvragen.)

Wijziging verkaveling

Een wijziging van verkaveling dien je in 3-voud in aan het onthaal tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen. (Er is een bijkomend exemplaar nodig per adviesaanvraag die de dienst moet aanvragen.)

 

Vervallen van een verkavelingsvergunning

Meer informatie over het vervallen van een verkaveling vind je op www.ruimtelijkeordening.be

 

Formulieren

Formulieren verkavelingsvergunning en verkavelingswijziging