Gemeente Gemeente Lennik

Camperterrein Lennik

De gemeente Lennik legde een camperterrein waarmee het inspeelt op de logiesbehoefte in de regio, op de ontsluiting van onze prachtige streek en op het stimuleren van de lokale economie. Via een samenwerking met Pajottenland+ werd ook de streek betrokken in dit project en kon er beroep gedaan worden op Europese subsidies voor een deel van de uitrusting. 

Wat?
 • Het camperterrein biedt plaats aan maximaal 4 campers en grenst aan een groene bufferzone.
 • Het terrein is uitgerust met een afvalsorteerplaats, een picknickweide, een brandpost, een drinkwatervoorziening, een lozingspunt en een informatiebord.
 • 4 plaatsen // places // Platz // places

  gratis // gratuit // frei // free

  max 31 dagen // jours // tage // days

  uitgebaat door // exploité par // gefürht von  // served by: Gemeente Lennik - 02 532 41 15

Waar?
 • Sportsite Jo Baetens - Alfred Algoetstraat 77

Extra info
 • De gemeente Lennik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van en schade aan persoonlijke bezittingen op deze kampeerautoparking.

  La commune de Lennik ne peut pas être  tenue  comme responsable en cas de vol et de dégradation aux biens privés sur ce parking.

  The city of Lennik cannot be hold responsible for  theft of and  damage to the personal possesions on this camper parking.

  Die Gemeinde Lennik kann nicht haftbar gestellt werden für Diebstahl oder Beschädigung von persönlichem Besitz auf diesem Campingplatz.

 

 • Het is in geen geval toegestaan om open vuur te maken, herstellingen uit te voeren of voertuigen te wassen.

  Il est strictement interdit de faire des feux de camps, de faire des réparations ou de procéder au nettoyage des véhicules.

  It’s stictly forbidden to make an open fire, to repair or wash your camper.

  Es ist in keinem Fall gestattet ein offenes Feuer zu machen , Camper zu reparieren oder zu waschen .

 

 • Lawaaihinder tussen 22 uur en 7 uur is verboden.

  Il est interdit de provoquer des nuissances sonores entre 22 h et 7 h.

  Noise disturbance is forbidden between 22 h et 7 h.

  Es ist verboten zwischen 22 Uhr und 7 Uhr  Lärm zu machen.

 • Wens je meer informatie over de regelgeving rond toeristische logies? Of wil je een klacht indienen tegen dit logies? Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen.

  Si vous désirez de plus amples information sur la réglementation relative à l’hébergement touristique ou si vous désirez déposer une plainte au sujet de cet hébergement, veuillez contacter Visit Flanders.

  Falls Sie weitere Auskünfte zu den Vorschriften im Bereich der touristischen Unterkünfte wünschen oder falls Sie Beschwerde gegen diese Unterkunft einlegen möchten, kontakteren Sie bitte Visit Flanders.

  For more information on the regulation regarding tourist accommodation or if you wish to lodge a complaint about this accommodation, please contact Visit Flanders.

  Toerisme Vlaanderen - Visit Flanders
  Grasmarkt 61 - 1000 Brussel
  +32 2 504 04 00 | logies@toerismevlaanderen.be
  www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet