Gemeente Gemeente Lennik

Camperterrein Lennik

De gemeente Lennik legde een camperterrein aan dat plaats biedt voor 4 campers. We willen hiermee graag inspelen op de logiesbehoefte in de regio, op de ontsluiting van onze prachtige streek en op het stimuleren van de lokale economie. Het camperterrein ligt achter de parking van sporthal Jo Baetens, grenzend aan de groene bufferzone. Het terrein is uitgerust met een afvalsorteerplaats, een picknickweide, een brandpost, een drinkwatervoorziening, een lozingspunt en een informatiebord.

Via een samenwerking met Pajottenland+ werd ook de streek betrokken in dit project en kon er beroep gedaan worden op Europese subsidies voor een deel van de uitrusting. 

 
INFO

4 plaatsen // places // Platz // places

gratis // gratuit // frei // free

max 31 dagen // jours // tage // days

uitgebaat door // exploité par // gefürht von  // served by:

Gemeente Lennik

Alfred Algoetstraat, 1750 Lennik

+32 2 532 41 15

 

De gemeente Lennik kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van en schade aan persoonlijke bezittingen op deze kampeerautoparking.

La commune de Lennik ne peut pas être  tenue  comme responsable en cas de vol et de dégradation aux biens privés sur ce parking.

The city of Lennik cannot be hold responsible for  theft of and  damage to the personal possesions on this camper parking.

Die Gemeinde Lennik kann nicht haftbar gestellt werden für Diebstahl oder Beschädigung von persönlichem Besitz auf diesem Campingplatz.

 

Het is in geen geval toegestaan om open vuur te maken,
herstellingen uit te voeren of voertuigen te wassen.
Lawaaihinder tussen 22 uur en 7 uur is verboden.

Il est strictement interdit de faire des feux de camps,
de faire des réparations ou de procéder au nettoyage des véhicules. Il est interdit de provoquer
des nuissances sonores entre 22 h et 7 h.

It’s stictly forbidden to make an open fire, to repair or wash your camper. Noise disturbance is forbidden between 22 h et 7 h.

Es ist in keinem Fall gestattet ein offenes Feuer zu
machen , Camper zu reparieren oder zu waschen .
Es ist verboten zwischen 22 Uhr und 7 Uhr  Lärm
zu machen.

 

Wenst u meer informatie over de regelgeving  rond toeristische logies? Of wil u een klacht indienen tegen dit logies?
Neem dan contact op met Toerisme Vlaanderen.

Si vous désirez de plus amples information sur la réglementation
relative à l’hébergement touristique ou si vous désirez déposer une plainte au sujet de cet hébergement, veuillez contacter Visit Flanders.

Falls Sie weitere Auskünfte zu den Vorschriften im Bereich
der touristischen Unterkünfte wünschen oder falls Sie Beschwerde
gegen diese Unterkunft einlegen möchten,
kontakteren Sie bitte Visit Flanders.

For more information on the regulation regarding tourist
accommodation or if you wish to lodge a complaint about
this accommodation, please contact Visit Flanders.

 

Contact

Toerisme Vlaanderen | Visit Flanders

Grasmarkt 61 | 1000 Brussel

+32 2 504 04 00

logies@toerismevlaanderen.be

www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet