Gemeente Gemeente Lennik

Bewonerskaart

Wat

Woon je in een zone van betalend parkeren of een blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aanvragen. Daarmee kan je altijd gratis parkeren op vrije parkeerplaatsen dichtbij uw huis.

Voorwaarden

Om een bewonerskaart te krijgen, moet zowel jij, als de aanvrager, als je wagen aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Als aanvrager moet je:

  • in een zone van betalend parkeren of in een blauwe zone wonen
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente op het adres waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt
  • het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor je de bewonerskaart aanvraagt.

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt:

  • is ingeschreven op jouw naam.

Rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen? Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter beschikking hebt.

Hoe aanvragen

Je vraagt de bewonerskaart aan via het onlineformulier, bij de OPC-parkingshop of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

Kostprijs

  • Eerste bewonerskaart: 80 euro per kalenderjaar
  • Tweede bewonerskaart: 250 euro per kalenderjaar

Meer info

Meer informatie kan je vinden op http://www.parkeren.be/lennik/bewonerskaart.

E-mail: info@parkeren.be

Tel. parkingshop OPC: 054 50 23 55