Gemeente Gemeente Lennik

Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ontvangt u per definitie geen loon. Mogelijk krijgt u wel een onkostenvergoeding, maar u hebt daar niet automatisch recht op. Of u een onkostenvergoeding krijgt, beslist de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk verricht.

Voorwaarden

De onkostenvergoeding compenseert alleen gemaakte kosten (maaltijden, drank, computer- en gsm-gebruik, ...) en is dus geen loon of inkomen. Maak aan het begin van het vrijwilligersengagement altijd duidelijke afspraken over de kostenvergoeding.

Meer informatie over over de basisprincipes van de kostenvergoedingen voor vrijwilligers vindt u op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Kostprijs

De onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar en vrijgesteld van socialezekerheidsvoorwaarden, op voorwaarde dat u de maximumbedragen respecteert.

Heb je vrijwilligerswerk gedaan voor een organisatie van gemeente of OCMW Lennik?

Dan kan je hier je vergoeding aanvragen.

Kies hieronder het meeste passende voor jou en beperk de gegevens die je moet invullen: